SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tháng 08
Thông tin cảnh báo từ các nước thành viên WTO.

Rượu

Ngày 18/6/2019, Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định cấp Bộ về Giấy phép nhập khẩu rượu (số 2) B.E. 2562 (2019) thay thế Quy định về Giấy phép nhập khẩu rượu B.E. 2560. Quy định mới như sau:

Sửa đổi mục 1 tại Khoản 5 (2) của Quy định B.E. 2560, cụ thể: "Rượu nhập khẩu phải gửi mẫu để kiểm tra và phân tích chất lượng trước khi nộp đơn xin Giấy phép nhập khẩu rượu hoặc nộp giấy chứng nhận phân tích (CoA) để đảm bảo rằng rượu đáp ứng yêu cầu. Giấy chứng nhận này sẽ được cấp bởi Cơ quan kiểm tra chất lượng được chỉ định, cơ quan chính phủ nước ngoài hoặc các cơ quan khác được chứng nhận bởi chính phủ nước ngoài".

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 05/6/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_3487_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/THA/548

Chì

Ngày 12/7/2019, Liên minh châu Âu (EU) thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định của Ủy ban sửa đổi Phụ lục XVII Quy định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH) đối với chì và các hợp chất của nó. Cụ thể, sẽ cấm sử dụng chì và hợp chất của chì trong các sản phẩm được sản xuất từ polyme hoặc copolyme của vinyl clorua, các sản phẩm được sản xuất từ PVC nếu nồng độ chì (nhận diện dưới dạng kim loại) bằng hoặc lớn hơn 0,1 % trọng lượng của vật liệu PVC. Không áp dụng đối với vật liệu PVC tái chế cứng và muội silic-PVC trong pin axit chì. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào Quý 3 năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày đăng trên công báo chính thức của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào 10/9/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_3906_01_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/668

Thiết bị hàng hải

Ngày 17/6/2019, Liên minh châu Âu (EU) thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định của Ủy ban thay thế Quy định (EU) 2018/773 về yêu cầu thiết kế, xây dựng, hiệu suất và các tiêu chuẩn thử nghiệm cho thiết bị hàng hải. Mục đích của dự thảo nhằm tăng cường an toàn trên biển và ngăn ngừa ô nhiễm biển thông qua việc áp dụng thống nhất các công cụ quốc tế có liên quan được thông qua dưới sự bảo trợ của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 09 năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày đăng trên công báo chính thức của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 16/8/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_3447_01_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/667

Quy định mới của Hoa Kỳ về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học

Ngày 12/07/2019, Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã ban hành dự thảo bổ sung các quy định mới về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học dựa theo Đạo luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA) trong thông báo mã G/TBT/N/USA/1500

Theo đó, quy định áp dụng đối với 03 chất hóa học, các hóa chất này thuộc diện phải thông báo trước khi sản xuất (PMNs) và phải tuân theo lệnh chấp nhận được ban hành bởi EPA dựa theo TSCA. Động thái này yêu cầu những người sản xuất (bao gồm cả nhập khẩu) hoặc xử lý bất kỳ chất nào trong 03 chất hóa học này nếu được coi là sử dụng mới ở mức đáng kể và thuộc phạm vi áp dụng của quy định này phải thông báo cho EPA trước ít nhất 90 ngày. Sau khi nhận được thông báo, EPA sẽ đánh giá về mục đích sử dụng trong thời hạn xem xét. Các tổ chức, cá nhân không được phép sản xuất (bao gồm cả nhập khẩu), sử dụng hoặc xử lý các chất này cho đến khi EPA tiến hành xem xét thông báo, đưa ra quyết định phù hợp với thông báo và các tổ chức, các nhân thực hiện các yêu cầu trong quyết định đó.

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào trước ngày 07/8/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_3923_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1500

Các sản phẩm thuộc ngành xây dựng, điện và điện tử, hóa chất và sản phẩm tiêu dùng

Ngày 19/6/2019, Philippines thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Lệnh hành chính về Hướng dẫn thực hiện, ban hành và xác minh Dấu chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng và/hoặc tiêu chuẩn an toàn (Dấu PS). Quy định này nhằm đảm bảo nghiêm ngặt rằng chỉ những sản phẩm được sản xuất bởi các nhà sản xuất có Giấy phép PS hợp lệ mới được dán tem chống hàng giả PS và được phép phân phối tại thị trường. Các sản phẩm thuộc sự điều chỉnh của quy định này bao gồm: các sản phẩm thuộc ngành xây dựng, điện và điện tử, hóa chất và sản phẩm tiêu dùng. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng trên công báo chính thức. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào 30/6/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/PHL/19_3522_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/PHL/220

Thiết bị công nghệ di động cá nhân (mobility)

Ngày 12/7/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các tiêu chí xác minh an toàn cho thiết bị công nghệ di động cá nhân ( như trọng lượng, đèn, còi). Hiện tại Hàn Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 10/9/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_3936_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/845

Gỗ

Ngày 03/7/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo tiêu chuẩn và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm gỗ. Cụ thể, liên quan đến các sản phẩm gỗ được chỉ định bởi Nghị định của Tổng thống theo Điều 20 Đạo luật về sử dụng gỗ bền vững, các tiêu chuẩn về kích thước, chất lượng, và các biện pháp xác định chất lượng của gỗ viên (Phụ lục 11) và gỗ vụn (Phụ lục 12) sẽ được sửa đổi chi tiết và có hệ thống hơn.Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 31/12/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/6/2020. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào ngày 01/9/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_3752_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/840

Sản phẩm điện tử

Ngày 03/7/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần Nghị định thực thi Đạo luật về tăng cường tiết kiệm và tái chế tài nguyên. Cụ thể, các sản phẩm điện tử bao gồm bộ sạc trong xe, cáp, tai nghe, chuột máy tính và loa bluetooth sẽ được bổ sung vào phạm vi điều chỉnh của Điều 7 Đạo luật này. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Hiện tại Hàn Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/7/2020. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào ngày 01/9/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_3755_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/843

Thép

Ngày 08/7/2019, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các yêu cầu kiểm tra pháp lý đối với thép làm cốt bê tông. Cụ thể, thép làm cốt bê tông phải chịu sự kiểm tra bắt buộc theo hệ thống chứng nhận của Cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Kiểm tra (BSMI). BSMI đang đề xuất áp dụng tiêu chuẩn CNS 560 "Thép làm cốt bê tông" (2018) làm tiêu chuẩn thử nghiệm và kiểm tra mới, để thay thế cho tiêu chuẩn CNS 560 hiện tại (2014). Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 01/5/2020, thép để làm cốt bê tông trong phạm vi bắt buộc kiểm tra sẽ phải tuân thủ tiêu chuẩn CNS 560 sửa đổi khi được nhập khẩu hoặc tiêu thụ tại thị trường. Quy trình đánh giá sự phù hợp của thép làm cốt bê tộng dựa theo Đề án Đăng ký Chứng nhận sản phẩm (PRC) của Đài Loan.  Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Hiện tại Hàn Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/5/2020. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào ngày 06/9/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM/19_3803_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/TPKM/383

Các chất có thể ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương

Ngày 17/6/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc quyết định bổ sung chất "Shitei Yakubutsu" vào phạm vi điều chỉnh của Đạo luật về Đảm bảo Chất lượng, Hiệu quả và An toàn của sản phẩm Dược phẩm và Thiết bị Y. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 13/6/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 23/6/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_3452_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/626

Cá đóng hộp

Ngày 12/7/2019, Malaysia thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định số 161 của Quy định Thực phẩm 1985. Bổ sung Quy định mới 43A vào Quy định Vệ sinh Thực phẩm 2009. Sửa đổi Kế hoạch thứ tư của Quy định Vệ sinh Thực phẩm 2009. Các thay đổi cụ thể sau:

- Quy định 161: Sửa đổi lại số lượng ký sinh trùng được phép tối đa trong một (1) kg cá đóng hộp và chỉ áp dụng cho cá đóng hộp chế biến từ cá mòi và cá thu.

- Bổ sung Quy định 43A để làm rõ các quy trình làm sạch cho cá đóng hộp.

- Bổ sung các chế tài xử phạt khi vi phạm Quy định 43A

Mục tiêu của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào ngày 10/9/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/MYS/19_3935_02_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/MYS/94

 

 (Để có nội dung đầy đủ các thông báo của các nước thành viên WTO, Quý bạn đọc có thể truy cập vào địa chỉ Portal của Văn phòng TBT Việt Nam: http://tbt.gov.vn)

Mọi góp ý đối với các dự thảo trên xin gửi về:

Văn phòng TBT Cần Thơ

Số 02 Lý Thường Kiệt, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

 Email: cantho@tbt.gov.vn

 Điện thoại: 0292 2 246 066

Theo tbt.gov.vn (Duc Thuy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ