SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Xét duyệt dự án “Tạo lập cơ sở dữ liệu tiềm lực hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ"
Ngày 04/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ đã tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ xét duyệt dự án “Tạo lập cơ sở dữ liệu tiềm lực hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ" do Ths. Nguyễn Thanh Điền và Ths. Châu Thiện Ngọc làm đồng chủ nhiệm. Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ là cơ quan chủ trì dự án.

Dự án thực hiện nhằm mục tiêu tạo lập và phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại thành phố Cần Thơ, đưa thành phố Cần Thơ trở thành đầu mối, trung tâm của thị trường KH&CN tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long; ứng dụng thành tựu của ngành khoa học máy tính trong việc xây dựng hệ thống đánh giá doanh nghiệp KH&CN thúc đẩy thành lập, phát triển doanh nghiệp KH&CN góp phần phát triển thị trường KH&CN của thành phố Cần Thơ.

Thành viên hội đồng.

Ban chủ nhiệm.

Nội dung thực hiện của dự án bao gồm: khảo sát phân loại tổ chức, cá nhân đang hoạt động khoa học và công nghệ có tiềm năng hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN có tiềm lực hình thành doanh nghiệp KH&CN và dữ liệu về thị trường KH&CN tại thành phố Cần Thơ; Xây dựng hệ thống chia sẻ thông tin thị trường, doanh nghiệp KH&CN và hệ thống đánh giá doanh nghiệp KH&CN dựa vào bộ cơ sở dữ liệu đã tổng hợp ở Nội dung 2; Hội thảo quảng bá, giới thiệu dự án “Tạo lập cơ sở dữ liệu tiềm lực hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ”.

Dự án được thực hiện sẽ là nền tảng để triển khai các chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp KH&CN, từ đó giảm các chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển cũng chính là tạo điều kiện cho người lao động có thể phát huy khả năng sáng tạo, giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Sở KH&CN Cần Thơ (ntptuong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ