SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa
Thực hiện Quyết định thanh tra số 236/QĐ-SKHCN ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ về việc thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với 33 tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, vàng trang sức mỹ nghệ, tổ chức quản lý, sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (sau đây gọi chung là cơ sở) trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Trên cơ sở kiểm tra, xác minh, xử lý các nội dung thanh tra, kết quả như sau:

- Kết quả thanh tra tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu: Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 9 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ, kiểm tra 40 cột đo xăng dầu. Kết quả phát hiện và xử lý 1 cơ sở vi phạm trong việc sử dụng phương tiện đo không có chứng chỉ kiểm định (tem, dấu, giấy chứng nhận) theo quy định; 1 cơ sở vi phạm không bảo đảm điều kiện theo quy định để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, lượng hàng hóa, dịch vụ. Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt là 9.000.000 đồng.

- Kết quả thanh tra tại các cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ: Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 22 cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, lấy 6 mẫu vàng trang sức, mỹ nghệ gửi tới Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 để kiểm tra chất lượng. Kết quả phát hiện và xử lý 6 cơ sở vi phạm về nhãn hàng hóa, 1 cơ sở vi phạm trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2 và 1 cơ sở vi phạm về chất lượng (buôn bán hàng hóa trên thị trường có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng). Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 8 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 cơ sở vi phạm, tổng số tiền phạt là 65.500.000 đồng.

- Kết quả thanh tra tại các cơ sở quản lý, sử dụng phương tiện đo nhóm 2: Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV dầu khí thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Cần Thơ và Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2, kết quả các cơ sở thực hiện tốt các định của pháp luật trong quản lý, sử dụng phương tiện đo nhóm 2 theo quy định.

Kết quả thanh tra cho thấy nhìn chung các cơ sở được thanh tra phần lớn thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, bên cạnh đó vẫn còn một số cơ sở chưa thực hiện tốt các quy định về nhãn hàng hóa trong kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

Qua công tác thanh tra, Đoàn thanh tra đã phổ biến, tuyên truyền đối với các cơ sở được thanh tra các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của cơ sở trong việc thực hiện các quy định của pháp luật ./.

Một số hình ảnh minh họa:

 

Ảnh minh họa

 

Thanh tra Sở
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ