SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Nghiệm thu Dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất hoa chất lượng cao tại thành phố Cần Thơ”
Ngày 11/02/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tp. Cần Thơ đã thành lập hội đồng nghiệm thu Dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi "Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng mô hình sản xuất hoa chất lượng cao tại thành phố Cần Thơ" do Thạc sỹ Nguyễn Thị Tố Uyên làm chủ nhiệm, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN là đơn vị chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của dự án là nhằm ứng dụng thành công các tiến bộ khoa học và công nghệ vào nhân giống, sản xuất các loại hoa có giá trị, tạo vùng chuyên canh sản xuất hoa góp phần tăng thu nhập cho nông dân tại làng Hoa kiểng Phó Thọ -Bà Bộ, thành phố Cần Thơ.

Theo đó, ban chủ nhiệm tiến hành chuyển giao và tiếp nhận các quy trình công nghệ nhân giống in vitro và sản xuất hoa thương phẩm trên ba đối tượng: hoa hồng chịu nhiệt, hoa đồng tiền, hoa cúc; xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất giống, trồng hoa thương phẩm chất lượng cao gồm 02 mô hình nhân giống và 03 mô hình sản xuất hoa thương phẩm; đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật viên về công nghệ nhân giống in vitro, sản xuất hoa chậu theo quy mô công nghiệp, tổ chức tập huấn cho các hộ dân đang sản xuất hoa trên địa bàn thành phố.

Sau 30 tháng triển khai, Ban chủ nhiệm Dự án đã hoàn thành những nội dung bao gồm: Chuyển giao và ứng dụng 07 quy trình kỹ thuật (Quy trình công nghệ nhân giống in vitro cây đồng tiền, quy trình công nghệ nhân giống in vitro cây cúc, quy trình công nghệ ra ngôi cây đồng tiền, quy trình nhân giống hoa hồng chịu nhiệt, quy trình công nghệ trồng và chăm sóc cây hoa hồng chịu nhiệt, quy trình công nghệ trồng và chăm sóc cây hoa đồng tiền, quy trình công nghệ trồng chăm sóc cây hoa cúc); xây dựng mô hình nhân giống và trồng hoa thương phẩm quy mô công nghiệp trong nhà lưới; đào tạo được 10 cán bộ kỹ thuật chuyên sâu về công nghệ nhân giống in vitro, sản xuất, bảo quản hoa theo quy mô công nghiệp; tổ chức 03 lớp tập huấn cho 180 lượt nông dân nắm vững quy trình kỹ thuật về sản xuất hoa thương phẩm quy mô công nghiệp trong nhà lưới; quảng bá sản phẩm và tìm kiếm thị trường tiềm năng.

Trước những kết quả đạt được, Hội đồng cho phép dự án được nghiệm thu, tuy nhiên cần chỉnh sửa hoàn thiện một số nội dung theo góp ý của thành viên Hội đồng.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ (ntqnhu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ