SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Cuộc họp đặc biệt của Trung Đông về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Tổng thống G20 của Ả Rập Saudi vào năm 2020, lần đầu tiên một quốc gia Ả Rập và Trung Đông có nhiệm vụ như vậy, mang đến một cơ hội duy nhất cho toàn bộ khu vực để có cái nhìn toàn cầu về tương lai.

Thời điểm không thể quan trọng hơn, do sự thay đổi mô hình về công nghệ, tính bền vững và quan hệ kinh tế trên toàn cầu, sẵn sàng tái hiện trên quỹ đạo của các công ty và chính phủ, và ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống riêng tư của chúng ta.

Để đáp ứng với bối cảnh đơn lẻ này, Diễn đàn Kinh tế Thế giới, hợp tác với Ban Thư ký G20 của Ả Rập Xê Út, đang triệu tập các nhà lãnh đạo có liên quan nhất từ chính phủ, doanh nghiệp và xã hội dân sự cho cuộc họp đặc biệt ở Trung Đông về cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

Tổ chức buổi họp mặt khai mạc này sẽ mang đến cho các bên liên quan trong khu vực cơ hội để có một tư thế chủ động trước những xu hướng toàn cầu biến đổi này và định hình nhiều kết quả của họ trong khu vực và quốc tế.

Đây cũng là một cơ hội quan trọng để vượt lên trên sự không chắc chắn về chính trị và các cuộc xung đột di sản và tăng cường nỗ lực của các nhà tư tưởng và học viên xuất sắc của khu vực, những người cam kết thực hiện chương trình nghị sự tích cực cho khu vực và người dân.

Một đặc điểm nổi bật của chương trình là Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một khái niệm được đưa ra bởi Giáo sư Klaus Schwab trong cuốn sách năm 2016 của ông, trong đó ông mô tả tốc độ và sự phức tạp chưa từng có của sự thay đổi công nghệ và cần có sự tham gia của ngành công nghiệp, chính phủ và xã hội để cùng nhau hình thành.

Đồng thời, chương trình sẽ được xây dựng dựa trên công trình lâu dài của Diễn đàn kinh tế thế giới về các vấn đề biến đổi khác như làm lại, bao gồm tài chính, biến đổi khí hậu, thành phố thông minh và chuyển đổi năng lượng.

www.weforum.org (ctngoc)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ