SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2020
Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2020.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020. Cụ thể như sau:

- Tên Đề tài KHXH: Phát triển mô hình du lịch MICE tại thành phố Cần Thơ.

- Mục tiêu:

Mục tiêu chung: Nghiên cứu phát triển mô hình du lịch MICE nhằm khai thác các tiềm năng du lịch, cải thiện đời sống người dân và nâng cao mức độ hài lòng của du khách.

Mục tiêu cụ thể:

+ Phân tích, đánh giá mô hình du lịch MICE tại thành phố Cần Thơ, làm rõ ưu điểm và hạn chế.

+ Đề xuất mô hình thí điểm về du lịch MICE, triển khai thực hiện và đánh giá hiệu quả mô hình.

+ Đề xuất các giải pháp nhân rộng mô hình, góp phần phát triển bền vững du lịch MICE ở thành phố Cần Thơ.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Báo cáo thực trạng phát triển du lịch MICE tại thành phố Cần Thơ: dựa theo các tiêu chí du lịch MICE của bộ công cụ quản lý và giám sát du lịch MICE.

+ Mô hình thí điểm về phát triển du lịch MICE tại thành phố Cần Thơ hiệu quả và khả thi.

+ Báo cáo đánh giá hiệu quả của mô hình du lịch MICE tại thành phố Cần Thơ đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn.

+ Bản khuyến nghị các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển du lịch MICE tại thành phố Cần Thơ có cơ sở khoa học và tính khả thi.

Thành phần hồ sơ dự tuyển: (Biểu mẫu đính kèm)

1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (nếu có);

2. Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (mẫu C1-1-ĐON).

3. Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn theo biểu C1-2b-TMĐTXH.

4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì theo biểu C1-3-LLTC

5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và cá nhân đăng ký thực hiện chính theo biểu C1-4-LLCN.

6. Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (nếu có thuê chuyên gia nước ngoài).

7. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp nghiên cứu theo biểu C1-5-PHNC (nếu có).

8. Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện nhiệm vụ (nếu có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

9. Số lượng hồ sơ: Bộ hồ sơ gồm một (01) bộ hồ sơ gốc (có đóng dấu và chữ ký trực tiếp) được in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt (Times New Roman), cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của bộ hồ sơ, tất cả được đóng gói trong túi hồ sơ (có niêm phong) và ghi rõ ở bên ngoài các nội dung sau:

10. Tên nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố (tên, mã số của chương trình - nếu có);

11. Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);

12. Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ;

13. Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ (số 02 Lý  Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Thời gian nhận hồ sơ: đến 17 giờ ngày 08/7/2020.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, Điện thoại: 07103.821.913, Fax: 07103.821.471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn./.

Tải Hồ sơ đính kèm.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ