SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020
Tuần 26, đăng ngày 26/6/2020

THỨ HAI: ngày 29/6/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Hội trường Sở (Mời lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự)

- 14 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự hội nghị Sơ kết ngành khoa học và công nghệ TP. Cần Thơ 6 tháng đầu năm 2020. Điểm tại Hội trường Sở (Mời lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự)

THỨ BA: ngày 30/6/2020

- 07 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Điểm tại Hội trường các ban xây dựng Đảng của Thành ủy.

- 08 giờ 00Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2021 lĩnh vực Môi trường (P.QLKH cùng dự)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An dự hội thảo an toàn phòng cháy trong sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Điểm tại số 06, Nguyễn Trãi, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ.

THỨ TƯ: ngày 01/7/2020

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2021 - lĩnh vực Xã hội và Nhân văn. Điểm tại Hội trường Sở KH&CN (P. QLKH cùng dự).

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương tiếp và làm việc với Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Điểm tại Sở Y tế.

THỨ NĂM: ngày 02/7/2020

- 07 giờ 30: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ Lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đại hội trù bị). Điểm tại Hội trường Thành ủy. (Cả ngày)

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 trực tuyến với các địa phương. Điểm tại Hội trường VP UBND TP.

THỨ SÁU: ngày 03/7/2020

- 07 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ Lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

THỨ BẢY: ngày 04/7/2020

- 07 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ Lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

Văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ