SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Nghiệm thu dự án “Tự động hóa và tối ưu năng lượng công đoạn lên men nước mắm”
Ngày 17/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án “Tự động hóa và tối ưu năng lượng công đoạn lên men nước mắm” do Thạc sĩ Trần Quốc Huy - Trường đại học Công nghệ Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm, công ty Cổ phần Công nghệ 3 Con Tôm là đơn vị chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu Dự án

Mục tiêu của dự án là nhằm kiểm soát quy trình lên men, nâng cao năng suất, tiết kiệm năng lượng, công lao động, tăng hiệu quả, chất lượng cho sản phẩm nước mắm của doanh nghiệp.

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra hệ thống, thiết bị công nghệ đổi mới trước khi nghiệm thu Dự án

Qua thời gian triển khai, dự án đã thực hiện những nội dung về tăng hiệu suất lên men (giảm thời gian nâng nhiệt từ 6 giờ xuống còn 2 giờ); giảm chi phí năng lượng từ hơn 20-30%; giảm nhân công lao động từ 40-50% trong công đoạn lên men; kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra hệ thống, thiết bị công nghệ đổi mới trước khi nghiệm thu Dự án

Kết quả đạt được từ dự án: giảm chi phí năng lượng từ hơn 50%; giảm nhân công lao động từ 40-50% trong công đoạn lên men. Kết quả này đạt được có thể sẽ tốt hơn nữa khi công suất nhà máy được nâng quy mô và đạt hết công suất.

Trước đây, thao tác thủ công phải mất 4 nhân sự vận hành 8 bồn lên men, giờ chỉ cần 2 nhân sự để vận hành toàn bộ 8 bồn lên men; kết nối hệ thống tự động quá trình lên men, giúp kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm lên men. Kết nối dữ liệu các thông số kỹ thuật với điện thoại di động, giúp kiểm soát từ xa, văn phòng, không cần đi xuống hiện trường; Tăng công suất lên men của nhà máy từ 10-20% do rút ngắn thời gian nâng nhiệt. Thời gian nâng nhiệt dung dịch lên men từ nhiệt độ thường lên nhiệt độ tối ưu để lên men từ 60-65% từ 6 giờ trước đây, bây giờ rút ngắn còn 4 giờ. Tổng thời gian lên men một mẻ từ 15 ngày, bây giờ được rút ngắn xuống còn khoảng 13 ngày, giúp cho sản phẩm có chất lượng tốt hơn, dự kiến giảm từ 20% (hàng loại 2) xuống còn 5-10% (hàng loại 2) sau khi cải tiến.

Hội đồng nghiệm thu qua kiểm tra thực tế hiện trạng công nghệ được đổi mới, các yêu cầu đặt ra đối với Ban chủ nhiệm dự án đã đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn mang lại từ Dự án, đạt yêu cầu nghiệm thu.

 

Sở KH&CN TP. Cần Thơ (ntqnhu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ