SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hội đồng nghiệm thu dự án Tuyên truyền phổ biến kiến thức về SHTT trên đài PT&TH TP. Cần Thơ

[25/12/2020 09:25]

Chiều ngày 24/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ tổ chức hội đồng khoa học và công nghệ nghiệm thu dự án “Tuyên truyền phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ (SHTT) trên đài PT&TH TP. Cần Thơ” do CN. Nguyễn Thúy Hằng làm chủ nhiệm. Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ là cơ quan chủ trì.

Dự án thực hiện nhằm mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về SHTT trong hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố; đưa SHTT trở thành công cụ hữu hiệu để phát triển kinh tế - xã hội.

Thành viên hội đồng

Đại biểu 

Dự án đã tiến thành thực hiện những nội dung: Sản xuất và phát sóng chương trình Sở hữu trí tuệ và Cuộc sống; Hội thảo đánh giá chất lượng chương trình; Truyền thông dự án và các chương trình phát sóng.

Qua thời gian thực hiện, kết quả nghiên cứu cho thấy dự án “Tuyên truyền, phổ biến về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Cần Thơ” với 09 chương trình phát sóng đã mang lại kết quả đáng ghi nhận. Dự án đã hoàn thành đầy đủ các nội dung đặt ra cho công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về đăng ký bảo hộ, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ cho các cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ. Kết quả đạt được từ dự án đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của SHTT, kinh nghiệm đăng ký xác lập thành công quyền SHTT và bảo vệ, phát triển TSTT của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một số sản phẩm từ dự án có thể kế thừa, phát triển cho giai đoạn tiếp theo để nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền, hỗ trợ cá nhân, doanh nghiêp trong việc đăng ký xác lập, bảo vệ và phát triển TSTT.

 

Nhóm nghiên cứu

Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu dự án, tuy nhiên Ban chủ nhiệm cần chỉnh sửa lại một số nội dung theo góp ý của thành viên trong hội đồng.

ctngoc 

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài