SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hội nghị công chức viên chức năm 2021

[05/01/2021 07:59]

Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua năm 2020, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2021, chiều 31/12, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị 

Dự và Chủ trì hội nghị có ông Ngô Anh Tín – Thành ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ; Bà Trần Hoài Phương – Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; Ông Trương Hoàng Phương - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, và Ông Trần Bá Quang - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại Hội nghị, CCVC&NLĐ đã xem Video clip về Kết quả công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và các Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Sở KH&CN; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công khai tài chính năm 2020; Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Thanh tra nhân dân.

Sau khi nghe các báo cáo, góp ý, bổ sung, toàn thể đại biểu tham gia Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 với các chỉ tiêu:

- 100% CCVCN&NLĐ được tuyên truyền học tập, nghiên cứu Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn.

- 90% trở lên CCVC-NLĐ đạt lao động tiên tiến cuối năm và 15% đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trên tổng số CCVC&NLĐ đạt lao động tiên tiến (trường hợp quy định về khen thưởng và danh hiệu thi đua có thay đổi thì áp dụng theo quy định hiện hành).

- Vận động 100% CCVC&NLĐ đóng góp “Quỹ tấm lòng vàng công đoàn Cần Thơ” theo chỉ tiêu 60.000đ/người/năm, đóng góp quỹ “Ngày vì người nghèo” theo chỉ tiêu 01 ngày lương/người/năm, hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” theo chỉ tiêu 20.000đ/người/năm.

- Phát triển đoàn viên mới, đảm bảo số lượng đoàn viên Công đoàn đạt trên 98% so với tổng số lượng CBCCVC-NLĐ.

- Giới thiệu ít nhất 04 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng và phát triển.

- Trên 95% nữ CCVC-NLĐ đăng ký danh hiệu “Hai Giỏi” các cấp, cuối năm phấn đấu có trên 90% nữ đạt danh hiệu “Hai giỏi” các cấp.

- Vận động đóng góp “Tháng hành động vì trẻ em” đạt chỉ tiêu 20.000 đồng/người/năm.

- Ủy ban kiểm tra CĐCS thực hiện kiểm tra đồng cấp ít nhất 01 lần/năm.

Ông Ngô Anh Tín - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 Hội nghị đã kết thúc thành công, tốt đẹp trên tinh thần phát huy tính dân chủ của công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ.

ctngoc

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ