SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tập huấn Đăng ký, công nhận và khai thác sáng kiến
Ngày 12/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn về Đăng ký, công nhận và khai thác sáng kiến cho các cơ quan, đơn vị, địa phương dưới hình thức trực tuyến nhằm triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về sáng kiến, nâng cao kỹ năng cơ bản trong việc viết sáng kiến.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có Ông Ngô Anh Tín - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ; Ông Hoàng Anh – Chuyên viên Phòng Pháp chế và Chính sách – Cục Sở hữu trí tuệ; Bà Trần Thị Thanh Điệp ,Trưởng Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ.

Ông Hoàng Anh – Chuyên viên Phòng Pháp chế và Chính sách – Cục Sở hữu trí tuệ

Bà Trần Thị Thanh Điệp – Trưởng Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ

Tham dự lớp tập huấn, đại biểu được nghe những nội dung về Giới thiệu các quy định về sáng kiến; Hướng dẫn hồ sơ đăng ký và công nhận sáng kiến; Sử dụng và khai thác hiệu quả sáng kiến; Triển khai Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND thành phố quy định nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến. Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn dành thời gian thảo luận về những nội dung trên.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm phát huy hơn nữa phong trào sáng kiến của thành phố ở các cấp, các ngành, các đơn vị. Hàng năm, Sở đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức tập huấn Đăng ký, công nhận và khai thác sáng kiến, triển khai các văn bản pháp luật quy định về sáng kiến, hướng dẫn các đơn vị đăng ký và xét chọn các sáng kiến từ cơ sở, xét chọn những sáng kiến tiêu biểu có tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả từ kinh tế - xã hội, phạm vi áp dụng rộng rãi, lập hồ sơ đăng ký sáng kiến.

Qua lớp tập huấn này, các đại biểu được nâng cao hoạt động sáng kiến, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong thời gian tới nhằm tôn vinh người lao động cũng như giúp tố chức tốt hoạt động sáng kiến của thành phố.

ctngoc

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ