SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài KH&CN năm 2022: “Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống du lịch thông minh để thu hút du khách đến thành phố Cần Thơ”
Sáng ngày 26/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cẩn Thơ thành lập Hội đồng Khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài KH&CN năm 2022: “Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống du lịch thông minh để thu hút du khách đến thành phố Cần Thơ” do PGS.TS. Hà Nam Khánh Giao làm chủ nhiệm. Học viện Hàng không Việt Nam là cơ quan chủ trì.

 Toàn cảnh buổi tuyển chọn

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển hệ thống du lịch thông minh tại TP.Cần Thơ; Đề xuất mô hình áp dụng hệ thống du lịch  thông minh để thu hút khách đến TP.Cần Thơ.

Thành viên hội đồng

Đại biểu tham dự buổi tuyển chọn 

Đề tài sẽ tiến hành một số nội dung: Nghiên cứu tổng quan về điểm du lịch thông minh – Đề xuất mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến điểm đến du lịch thông minh của TP Cần Thơ; Khám phá và đo lường ảnh hưởng của các yếu tố hấp dẫn du lịch thông minh của TP.Cần Thơ đến việc chọn đi du lịch tại đây của các đối tượng liên quan; Đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển điểm du lịch thông minh của TP.Cần Thơ; Mô hình hệ thống du lịch thông minh TP.Cần THơ; Đề xuất giải pháp, chính sách phát triển hệ thống du lịch thông minh của TP.Cần Thơ.

Đề tài được thực hiện sẽ góp phần phát triển hệ thống du lịch thông minh của TP.Cần Thơ, đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển hệ thống du lịch thông minh của TP.Cần Thơ, định hướng các chuỗi giá trị sản phẩm du lịch đặc thù của Cần Thơ trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, phân tích nhu cầu, mục đích của các đối tượng liên quan đến hệ thống du lịch thông minh của TP.Cần Thơ

Hội đồng đã thống nhất thông qua đề tài, tuy nhiên nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung theo góp ý của thành viên hội đồng.

ctngoc

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ