SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 22/01/2022 đến ngày 28/01/2022
Tuần 04 đăng ngày 21/01/2022

THỨ BẢY: 22/01/2022

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Đề tài KHCN “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ in 3D để thiết kế, chế tạo các loại nẹp cố định phục vụ điều trị chấn thương cơ-xương-khớp trong điều kiện tại Việt Nam”. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH cùng dự)

 

CHỦ NHẬT: 23/01/2022

- 07 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín tham gia Hội đồng bảo vệ luận văn. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Sở.

 

THỨ HAI: ngày 24/01/2022

- 08 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Hội trường Sở (Mời lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự)

- 10 giờ 00’: Giám đốc, các Phó Giám đốc và lãnh đạo các phòng, đơn vị nghe tư vấn báo cáo Dự án Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và Dự án Nâng cấp mở rộng và nâng cao năng lực hoạt động Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ. Điểm tại Hội trường Sở (Mời Lãnh đạo các phòngđơn vị, Đ/c Xuân Thanh KTT, Đ/c Lệ Thùy cùng dự)

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An nghỉ phép (Từ 24.01 – 28.01)

- 14 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Ban Thường vụ Liên hiệp Hội Quý I năm 2022. Điểm tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

THỨ BA: ngày 25/01/2022

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ TƯ: ngày 26/01/2022

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự họp mặt nhà khoa học, trí thức tiêu biểu Xuân Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động”. Điểm tại Hội trường UBND TP. (Mời lãnh đạo các phòng, đơn vị cùng dự)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM: 27/01/2022

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài KHXH&NV: “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh kế cho người khuyết tật tại thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH, VPS, TTTT cùng dự)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU: 28/01/2022

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ