SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ các giống lúa OM của Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long

[22/06/2022 11:37]

Sáng ngày 22/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ thành lập Tổ thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện dự án “Xác lập quyền sở hữu trí tuệ các giống lúa OM của Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long”. Tổ thẩm định do ông Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ làm tổ trưởng. TS. Dương Hoàng Sơn làm chủ nhiệm dự án. Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long là cơ quan chủ trì. Thời gian thực hiện dự án là 36 tháng.

 Toàn cảnh buổi làm việc

Dự án thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trong lĩnh vực giống lúa của Viện Lúa ĐBSCL, khuyến khích các hoạt động sáng tạo, bảo hộ và khai thác hiệu quả kết quả nghiên cứu trong sản xuất.

Thành viên tổ thẩm định

Nội dung chính của dự án bao gồm: Điều tra khảo sát hiện trạng sản xuất kinh doanh giống lúa OM và đánh giá nhận thức về bảo hộ và thực thi quyền SHTT đối với giống lúa OM của các tổ chức kinh doanh, nông hộ vùng ĐBSCL từ đó đề xuất giải pháp nâng cao thực thi quyền SHTT đối với giống lúa OM của Viện; Hỗ trợ thực hiện và vận hành tổ chức hoạt động SHTT tại Viện Lúa ĐBSCL; Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về bảo hộ và thực thi quyền SHTT đặc biệt đối với giống luá OM cho các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, quản lý, kinh doanh trên địa bàn TP. Cần Thơ; Đăng ký bảo hộ giống lúa OM (5 giống); Hỗ trợ công nhận lưu hành sản xuất 01 giống lúa OM; Triển khai các hoạt động tuyên truyền.

Ban chủ nhiệm

Dự án được thực hiện sẽ góp phần đưa Luật SHTT vào thực tiễn hoạt động của đơn vị; Nâng cao nhận thức của cán bộ chuyên trách, quản lý, nghiên cứu về công tác SHTT; Nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật của Viện; Nâng cao năng lực tổ chức triển khai và quản lý bộ máy hoạt động SHTT của đơn vị; Nâng cao hiệu quả đầu tư cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng như áp dụng kết quả vào thực tế sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Tạo động lực thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, đăng ký, quản lý, khai thác tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

Tổ thẩm định đã thông qua nội dung và mức kinh phí thực hiện dự án theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm cần điều chỉnh một số nội dung theo góp ý của thành viên tổ thẩm định.

ctngoc

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ