SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Chương trình vinh danh “Ngôi sao sáng chế IPSTAR 2022"

[13/10/2022 10:58]

Trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày hội Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST VIETNAM 2022, Hội Sáng chế Việt Nam, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ phối hợp với Làng Sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo tổ chức Chương trình vinh danh “Ngôi sao sáng chế IPSTAR 2022”.

Tiếp nối thành công của năm 2021, hoạt động “Vinh danh Ngôi sao sáng chê IPSTAR” được Hội Sáng chế Việt Nam, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ phối hợp với Làng Sáng chế và Doanh nghiệp Dổi mới sáng tạo triền khai tại TECHFEST VIETNAM 2022 nhàm thúc đẩy, vinh danh tinh thần đồi mới sáng tạo với khởi nghiệp.

Chương trình vinh danh hướng tới các nội dung chính như: Nhằm tôn vinh các cá nhân đã có nhiều đổi mới sáng tạo, đóng góp cho hoạt động sáng chế trong thời gian gần đây, đồng thời khuyến khích gia tăng số lượng đơn đăng ký sáng chế của cá nhân, tổ chức Việt Nam và từng bước xây dựng nền tảng sáng chế phát triển bền vững và nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng phát triển, thương mại hóa sản phẩm từ sáng chế và góp phần phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.

Kính mời các cá nhân, cơ quan/ đơn vị quan tâm tham dự vui lòng tham khảo Quy chế Vinh danh “Ngôi sao sáng chế IPSTAR 2022”. 

Để có thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Ban Thư ký Chương trình: Chị Hà Diệu Linh; điện thoại: 0917726569, Email: ngoisaosangcheipstar@gmail.com.

Xem nội dung văn bản

nhnhanh

Sở KH&CN TP.Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài