SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng hoạt động tốt ở vùng khí hậu lạnh

[15/02/2023 16:55]

Các nhà nghiên cứu của Litva và Síp tuyên bố rằng thời gian hoàn vốn năng lượng khi sử dụng vật liệu thay đổi pha, công nghệ mới trong ngành xây dựng, là ngắn nhất ở vùng khí hậu lạnh hơn.

Vị trí tối ưu cho việc sử dụng là nội thất ở phía bắc của tòa nhà. Nghiên cứu cung cấp các câu trả lời đầy đủ thông tin liên quan đến việc áp dụng PCM để cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của các tòa nhà.

Trong những năm gần đây, vật liệu chuyển pha (PCM) được sử dụng để cải thiện hiệu quả năng lượng của các tòa nhà đang đạt được đà phát triển. PCM có thể lưu trữ và giải phóng một lượng lớn năng lượng – khi ở pha rắn, chúng có thể hấp thụ nhiệt, mang lại hiệu ứng làm mát và khi PCM ở pha lỏng, nó có thể giải phóng nhiệt, mang lại hiệu ứng làm ấm.

Băng tan thành nước là vật chất chuyển pha, cũng như bơ tan thành dầu. Tại sao nó lại đặc biệt? Khi vật chất thay đổi pha, nó cũng hấp thụ và giải phóng năng lượng. Trong xây dựng, những vật liệu này được đóng gói, thành vật liệu PCM xây dựng siêu nhỏ, chẳng hạn như bê tông.

Các nhà nghiên cứu của KTU đang tiến hành một nghiên cứu ở các khu vực châu Âu khác nhau nhằm tính toán hiệu quả của việc áp dụng PCM để nâng cấp năng lượng của các tòa nhà hiện có. Nghiên cứu của họ tiết lộ rằng hiệu quả và thời gian hoàn vốn năng lượng của PCM phụ thuộc vào một số điều kiện nhất định, chẳng hạn như vị trí địa lý và hướng tường của tòa nhà.

www.enn.com
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ