SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 24/3/2023
Tuần 10

THỨ HAI: ngày 20/3/2023  

- 09 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín làm việc với Trường Đại học Fulbright Việt Nam. Điểm tại Phòng họp Sở (Trưởng phòng PTCN&ĐMST, Giám đc TTTT và Giám đốc Vườn ươm cùng dự)

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác nghiên cứu. Điểm tại Trường Đại học Cần Thơ. (Từ ngày 20/324/3)

- Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương nghỉ phép (Đến hết tuần)

THỨ BA: ngày 21/3/2023

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc tại cơ quan.

 - 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 22/3/2023

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 23/3/2023

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp thành phố Đề tài “Quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng của lực lượng Công an thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Phòng họp Sở (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 24/3/2023

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố Đề tài KHCN “Nghiên cứu chế tạo tấm bê tông nhẹ thân thiện môi trường, sử dụng tro bay và xỉ lò đốt rác từ Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Phòng họp Sở (P.QLKH cùng dự) 

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc tại cơ quan.

Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ