SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 02/4/2023 đến ngày 07/4/2023
Tuần 12

CHỦ NHẬT: ngày 02/4/2023

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Lễ Khởi công Dự án Cụm kho bãi chiếu xạ Cần Thơ. Điểm tại Số 02, Khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng.

 

THỨ HAI: ngày 03/4/2023  

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Điểm tại Hội trường UBND TP.

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác nghiên cứu. Điểm tại Trường Đại học Cần Thơ. (Từ ngày 03/407/4)

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Điểm tại Hội trường UBND TP.

 

THỨ BA: ngày 04/4/2023

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quí I năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2023. Điểm tại Hội trường Cơ quan Lao động thành phố.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ TƯ: ngày 05/4/2023

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM: ngày 06/4/2023

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Cần Thơ, Quý I năm 2023. Điểm tại Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố.

- 14 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố Đề tài KHCN “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về phông phóng xạ thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Phòng họp Sở (P.QLKH cùng dự)

 

THỨ SÁU: ngày 07/4/2023

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ