SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Xây dựng mô hình sàng lọc, chẩn đoán sớm và can thiệp cho trẻ em tự kỷ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

[03/04/2023 09:55]

Ngày 31/3/2023, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã thành lập Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sàng lọc, chẩn đoán sớm và can thiệp cho trẻ em tự kỷ trên địa bàn thành phố Cần Thơ” do ThS. Nguyễn Ngọc Việt Nga, TS. Nguyễn Minh Phương làm chủ nhiệm, Bệnh viện Nhi Đồng thành phố Cần Thơ làm cơ quan chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh buổi kiểm tra tiến độ

Mục tiêu của dự án Xây dựng được mô hình sàng lọc, phát hiện và chẩn đoán sớm trẻ tự kỷ trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Xây dựng và vận hành mô hình can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ tại thành phố Cần Thơ; Mở các lớp tập huấn cho các đối tượng có liên quan về cách can thiệp chuyên sâu cho trẻ tự kỷ, giúp trẻ có khả năng hòa nhập vào cộng đồng.

Toàn cảnh buổi kiểm tra tiến độ

Dự án bao gồm những nội dung trọng tâm: Mở các lớp tập huấn cho các đối tượng có liên quan về cách can thiệp chuyên sâu cho trẻ tự kỷ, giúp trẻ có khả năng hòa nhập vào cộng đồng; Xây dựng mô hình sàng lọc, phát hiện và chẩn đoán sớm trẻ tự kỷ trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Xây dựng Mô hình can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ.

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án

Ban chủ nhiệm dự án

Qua buổi kiểm tra tiến độ dự án, Hội đồng đánh giá dự án đạt tiến độ đề ra. Tuy nhiên, ban chủ nhiệm dự án cần hoàn thiện một số nội dung theo góp ý của thành viên hội đồng trước khi tiến hành nghiệm thu.

Sở KH&CN (ntqnhu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài