SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 22/4/2023 đến ngày 28/4/2023
Tuần 15

THỨ BẢY: ngày 22/4/2023

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội thảo khoa học quốc tế “Tác động của các nhân tố để TP. Cần Thơ trở thành trung tâm liên kết vùng”. Điểm tại Hội trường A, Trường Đại học Tây Đô.

THỨ HAI: ngày 24/4/2023  

- 08 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Phòng họp Sở (Mời Lãnh đạo các Phòng và đơn vị cùng dự)

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác nghiên cứu. Điểm tại Trường Đại học Cần Thơ. (Từ ngày 24/4 – 28/4)

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng đánh giá giữa kỳ Đề tài “Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch ở người sau tiêm vắc-xin phòng bệnh COVID-19 tại thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Phòng họp Sở (P. QLKH, VP, TTTT cùng dự)

- 15 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín cùng Đoàn Sở Xây dựng kiểm tra nghiệm thu 02 công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ; Bảo trì trụ sở và nâng cấp thiết bị TTKT TCĐLCL. Điểm tại Phòng họp Sở và Trung tâm Kỹ thuật TĐC (VP, TTKT chuẩn bị nội dung) (Mời các đơn vị Quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thi công, VP, TTKT cùng dự)

THỨ BA: ngày 25/4/2023

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 26/4/2023

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố bổ sung thực hiện năm 2023 thuộc lĩnh vực Y - Dược. Điểm tại Phòng họp Sở (P. QLKH cùng dự)

THỨ NĂM: ngày 27/4/2023

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2023-2028. Điểm tại Hội trường Sở.

THỨ SÁU: ngày 28/4/2023

- 07 giờ 30’: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự họp mặt Kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023); Ngày quốc tế lao động 1/5 và kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023). Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2023 thuộc lĩnh vực Kỹ thuật - Công nghệ. Điểm tại Phòng họp Sở (P. QLKH cùng dự)

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ