SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Cần Thơ: Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố đến năm 2030

[04/05/2023 11:07]

Ngày 08 tháng 07 năm 2022, Hội đồng Nhân dân TP.Cần Thơ thông qua Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn TP.Cần Thơ. Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã tiếp nhận và xét hỗ trợ cho 28 cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp với tổng mức hỗ trợ là 540 triệu đồng. Trong đó, điển hình là trường Đại học Cần Thơ được hỗ trợ 90 triệu đồng với 03 sáng chế được công nhận; Cơ sở sản xuất trà Cao Trường Phát được hỗ trợ 30 triệu đồng với 02 nhãn hiệu được công nhận; và Công ty TNHH mỹ phẩm Hồng Nhung được hỗ trợ 30 triệu đồng với 02 nhãn hiệu được công nhận.

Nghị quyết áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Thực hiện hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn TP.Cần Thơ, bao gồm: Đăng ký bảo hộ đối với sáng chế; kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn TP.Cần Thơ đến năm 2030, cụ thể như sau:

1. Đăng ký bảo hộ trong nước

- Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 30 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ.

- Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 15 triệu đồng/văn bằng bảo hộ.

2. Đăng ký bảo hộ ở nước ngoài

Đăng ký bảo hộ đối với sáng chế; kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.

Nghị quyết trên đã được Hội đồng nhân dân TP.Cần Thơ khóa X, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 08/7/2022 và có hiệu lực từ ngày 18/7/2022.

Danh sách tổ chức, cá nhân được hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ

Sở KH&CN TP.Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài