SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp thành phố ở Cần Thơ

[07/06/2023 16:31]

Chiều ngày 7/6/2023, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ họp Tổ thẩm định kinh phí thực hiện đề tài KHXH “Năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp thành phố ở Cần Thơ”. Tổ thẩm định do TS. Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ làm tổ trưởng. TS. Lê Thanh Hòa làm chủ nhiệm đề tài. Trường Chính trị TP. Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh buổi họp

Đề tài thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp thành ở Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thành viên tổ thẩm định 

Nội dung thực hiện đề tài gồm: Môi trường quốc tế và dự báo môi trường quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp thành phố ở Cần Thơ; Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp thành phố ở Cần Thơ khi làm việc trong môi trường quốc tế; Khuyến nghị giải pháp, chương trình hành động cụ thể để nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố ở Cần Thơ.

Ban chủ nhiệm

Đề tài được thực hiện sẽ cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp thành phố trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Tổ thẩm định đã góp ý một số nội dung và mức kinh phí thực hiện đề tài theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm cần điều chỉnh và hoàn thiện các nội dung theo góp ý của thành viên tổ thẩm định.

Sở KH&CN TP.Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài