SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

[16/06/2023 09:55]

Chiều ngày 15/6/2023, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Hội đồng do TS. Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ làm chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh buổi họp 

Thành viên hội đồng

1. Đề tài “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong dây chuyền xay xát chế bến gạo tại khâu phân loại hạt, loại bỏ tạp chất và đóng gói định hình, cải tiến chất lượng mẫu mã bao bì để nâng cao giá trị sản phẩm gạo thành phẩm chất lượng cao của Công ty Cổ phần Hoàng Minh Nhật tại TP. Cần Thơ”. Đề tài do Công ty Cổ phần Hoàng Minh Nhật chủ trì thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Cần Thơ, Trung tâm Khuyến nông Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ là đơn vị phối hợp thực hiện.

Ban chủ nhiệm

Đề tài thực hiện nhằm mục tiêu tạo ra một hệ thống phân tách màu, tách thóc lẫn và đóng gói khuôn mẫu công nghệ cao giúp nâng cao giá trị gạo thành phẩm trong chuỗi sản xuất gạo chất lượng cao tại TP. Cần Thơ.

2. Đề tài “Xây dựng hệ thống giám sát lưu lượng và áp lực trong mạng lưới các tuyến ống cấp nước và giám sát các thông số nước thô và nước sạch tại các nhà máy sử dụng nền tảng công nghệ IoT”. Đề tài do Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn chủ trì thực hiện. Công ty TNHH Điện – Điện tử Nguyễn Phát; Khoa Tự Động Hóa – Trường Bách khoa – Đại học Cần Thơ là đơn vị phối hợp thực hiện.

Ban chủ nhiệm

Đề tài thực hiện nhằm ứng dụng công nghệ điện tử cảm biến, nền tảng công nghệ IoTs và công nghệ 4.0 vào các khâu của quá trình khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch. Đặc biệt, ứng dụng vào quản lý hệ thống mạng lưới các tuyến ống cấp nước và giám sát chất lượng nước tại các trạm xử lý nước.

3. Đề tài “ Xây dựng hệ sinh thái số phục vụ đánh giá hiện trạng trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Cần Thơ”. Đề tài do TS. Ngô Bá Hùng, Trường Đại học Cần Thơ thực hiện. Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ, Trường Bách khoa Trường Đại học Cần Thơ, Hội doanh nhân trẻ TP. Cần Thơ và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Mekosoft là đơn vị phối hợp thực hiện.

Ban chủ nhiệm

Đề tài thực hiện nhằm xây dựng và triển khai thử nghiệm một hệ sinh thái số phục vụ theo dõi và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP.Cần Thơ nâng cao năng lực trình độ và năng lực công nghệ sản xuất.

Hội đồng đã góp ý một số nội dung để Ban chủ nhiệm chỉnh sửa và hoàn thiện các nội dung thuyết minh.

Sở KH&CN TP.Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ