SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Cần Thơ lần thứ 12 năm 2022 - 2023

[16/06/2023 10:08]

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật; thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố - Thường trực Ban Tổ chức Hội thi gửi đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân Thể lệ Hội thi và các thông tin có liên quan.

Thời gian hết hạn nhận hồ sơ dự thi ngày 30/6/2023.

Địa điểm nhận hồ sơ dự thi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ (Số 39, Lý Tự Trọng, Q.Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ)

Hồ sơ hướng dẫn cụ thể tại website: sangtaokhkt.cantho.gov.vn

Điện thoại: 02923.831.102 – 0907.430.125

Tải thông tin về Thể lệ Hội thi, phiếu đăng ký tại đây.

Sở KH&CN (tnttrang)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ