SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương năm 2023

[22/06/2023 16:18]

Sáng ngày 22/6/2023, tại Hà Nội, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) và Vụ Phát triển KH&CN địa phương đã phối hợp tổ chức Hội thảo thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023. Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu của 20 Sở KH&CN nhằm hướng dẫn các địa phương thu thập và cung cấp dữ liệu phục vụ xây dựng bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương năm 2023.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang phát biểu khai mạc hội thảo

Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang, đại diện lãnh đạo Vụ Phát triển KH&CN địa phương; Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Thông tin KH&CN quốc gia, Cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng quốc gia, Cục Phát triển Thị trường Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo Sở KH&CN của 63 tỉnh, thành phố và sở ngành liên quan của các địa phương cùng tham gia.

Ông Trương Hoàng Phương - Phó giám đốc Sở KH&CN Cần Thơ tham dự hội thảo trực tuyến ở điểm cầu Cần Thơ

Hội thảo xoay quanh những nội dung: Giới thiệu PII 2023: sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa; Kết quả thử nghiệm PII 2022; Giới thiệu khung chỉ số PII 2023; Phương pháp tính toán; Quy trình thu thập và cung cấp dữ liệu, tài liệu minh chứng; Các chỉ số đo địa phương thu thập và cung cấp; Giới thiệu nền tảng cung cấp thông tin, dữ lệu trực tuyến; Chia sẻ kinh nghiệm của một số địa phương tham gia thử nghiệm năm 2022; Thảo luận.

Đại biểu tham dự hội thảo ở các đầu cầu

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang cho nhấn mạnh, Nghị quyết số 05 Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, Nghị quyết Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021-2023, Chiến lược phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 đã khẳng định phải đổi mới mô hình tăng trưởng của nước ta theo hướng chuyển dần dựa vào yếu tố đầu vào, năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo. Nhu cầu đặt ra gồm có các mô tả định lượng nhằm giúp hình dung, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Mô tả mô hình phát triển kinh tế, xã hội dựa trên KH&CN và đổi mới sáng tạo. Qua đó, cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn giúp cho các nhà hoạch định chính sách, các cấp lãnh đạo xác định các nội dung, định hướng và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội phù hợp cho địa phương mình. Dựa trên KH&CN và đổi mới sáng tạo ở cấp quốc gia và cấp địa phương, ở cấp quốc gia, Chính phủ Việt Nam đã sử dụng Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO công bố hàng năm, phân công cụ thể từng bộ, từng ngành chủ trì theo dõi và cải thiện chỉ số của Việt Nam còn yếu kém. Đồng thời, giao Bộ KH&CN làm đầu mối về nội dung. Trong những năm qua kết quả chỉ số PII của Việt Nam được cải thiện tích cực. Năm 2016, Việt Nam được xếp hạng 49 và hiện nay Việt Nam được xếp hạng thứ 48. Việt Nam có chỉ số đổi mới sáng tạo cao hơn so với tốc độ phát triển cho thấy hiệu quả dịch chuyển nguồn lực đầu vào và kết quả đầu ra đổi mới sáng tạo. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia trong khu vực có thu nhập trung bình thấp, được WIPO ghi nhận có tốc độ bắt kịp đổi mới sáng tạo nhanh nhất,...   

Sở KH&CN TP.Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ