SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Xây dựng Ðề án thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Ðổi mới sáng tạo TP Cần Thơ

[30/08/2023 11:00]

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện xây dựng Ðề án thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Ðổi mới sáng tạo (KN&ÐMST) TP Cần Thơ.

 

Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ ký kết với doanh nghiệp triển khai hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm.

Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ được giao là cơ quan chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Ðề án thành lập Trung tâm KN&ÐMST thành phố, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thông qua trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ðề án trong tháng 12-2023. Ðồng thời, phối hợp một số đơn vị liên quan hỗ trợ các thủ tục xây dựng Ðề án và trình tự thủ tục để thành lập Trung tâm KN&ÐMST thành phố (từ tháng 8 đến tháng 12-2023).

Sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan có thẩm quyền, giai đoạn 2024-2025, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ phối hợp cơ quan có liên quan trình UBND thành phố quyết định thành lập Trung tâm KN&ÐMST thành phố theo quy định; bố trí trụ sở làm việc, trang thiết bị cần thiết; cử cán bộ, công chức, viên chức làm việc; tổ chức học tập kinh nghiệm quản lý, hoạt động hỗ trợ KN&ÐMST của TP Hồ Chí Minh.

https://baocantho.com.vn/ (nttvy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ