SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Góp ý quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

[08/09/2023 14:38]

VCCI vừa có góp ý đối với Dự thảo Thông tư ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung quy định của Thông tư 04/2023/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời hạn ngưng hiệu lực

VCCI cho biết, Điều 1 của Dự thảo quy định việc ngưng hiệu lực Thông tư 04/2023/TT-BTTTT có thời hạn đến hết ngày 31/12/2023 đối với một số quy chuẩn tại điểm 1.1.2, 1.1.6 và 1.1.10 và ngày 30/06/2024 đối với một số quy chuẩn khác. Theo phản ánh của một số doanh nghiệp, thời hạn này tương đối gấp và năng lực đo kiểm của các phòng thí nghiệm khó có thể đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc việc kéo dài thời hạn ngưng hiệu lực đến ngày 30/6/2024 đối với tất cả các dòng sản phẩm.

 Ảnh minh họa

Quy định chuyển tiếp

Theo VCCI, Điều 2.2 và Điều 2.4 của dự thảo đã có quy định về điều khoản chuyển tiếp. Tuy nhiên, quy định này chưa giải quyết được hết các trường hợp xảy ra, đặc biệt là khi hết thời hạn ngưng hiệu lực. Một số trường hợp cần được quy định và giải quyết như sau:

Trường hợp các Giấy chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy được cấp trước ngày 15/7/2023 thì liệu có còn hiệu lực sau ngày hết thời hạn ngưng hiệu lực của Thông tư này hay không? Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định xử lý trường hợp này theo hướng các Giấy chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy được cấp trước ngày 15/7/2023 thì tiếp tục có hiệu lực cho đến khi hết thời hạn trên các giấy tờ trên và không phải thực hiện lại thủ tục hợp quy, công bố hợp quy.

Trường hợp lô hàng đã làm thủ tục nhập khẩu, đưa vào lưu thông trong thời gian ngưng hiệu lực của các quy chuẩn kỹ thuật theo Thông tư này nhưng chưa được bán hết trước thời điểm hết thời hạn ngưng hiệu lực thì sẽ xử lý thế nào? VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định xử lý trường hợp này theo hướng các lô hàng này vẫn tiếp tục được lưu thông bình thường và không cần phải thực hiện lại thủ tục hợp quy, công bố hợp quy.

https://vietq.vn (nttvy)
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ