SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
Ngày 12 tháng 9 năm 2023, trong khuôn khổ triển khai các hoạt động tuyên truyền Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và hướng dẫn đăng ký, phát triển tài sản trí tuệ cho gần 100 cán bộ làm công tác quản lý và thực thi sở hữu trí tuệ, dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ, các sở, ban ngành thành phố, quận, huyện, hội, viện, trường và một số doanh nghiệp, văn phòng luật sư và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và các chuyên gia giới thiệu Tổng quan về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022, hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023; những điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế; những điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ về sáng chế, kiểu dáng công nghiệp là kết quả của nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; những điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ về khiếu nại và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn đăng ký bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ.

Hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời những quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Đồng thời, giới thiệu đến đại biểu các chính sách hỗ trợ của ngành khoa học và công nghệ đến năm 2030 như: Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ; Chương hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị, Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đại biểu tham dự hội nghị

Kể từ khi Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 được ban hành, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ cho 47 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và 06 đơn đăng ký sáng chế. Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ các sản phẩm chủ lực của địa phương, khai thác và phát triển thương hiệu thông qua các dự án nổi bật như: (i) Xây dựng, khai thác và phát triển giá trị tài sản trí tuệ đối với sản phẩm thuộc Chương trình OCOP; (ii) Phát triển thương hiệu mãng cầu Thới Hưng; (iii) Xây dựng chuyển đổi số trong xây dựng và phát triển thương hiệu một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực; (iv) Xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu bánh tráng Thuận Hưng và một số dự án khác.

Trong xu thế hội nhập, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là tiền đề để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kiểm soát các hoạt động kinh doanh và bảo vệ tài sản trí tuệ của chính mình. Qua Hội nghị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân mở ra hướng đi mới trong đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.

Phòng Quản lý chuyên ngành - Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ