SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tập huấn Sở hữu trí tuệ cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Ngày 14/9/2023, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Tập huấn Sở hữu trí tuệ cho khoảng 50 sinh viên các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tập huấn là một hoạt động trong nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng” được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ thực hiện trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030.

Các chuyên gia đã giới thiệu về quyền sở hữu trí tuệ và xác định các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó các học viên còn được trao đổi thực tiễn hiện nay trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại các cơ sở giáo dục đại học/cao đẳng. Tập huấn giúp các sinh viên của các cơ sở giáo dục, đại học, cao đẳng hiểu rõ hơn pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, hướng tới về việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp tập trung vào nhóm sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp để hỗ trợ tư vấn xác lập quyền./.

Phòng Quản lý chuyên ngành - Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ