SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Sắp có TCVN về xác định đặc tính kỹ thuật của lò hơi và toàn nhà máy nhiệt điện

[27/09/2023 14:45]

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đối với các dự thảo TCVN về thí nghiệm nghiệm thu, xác định các đặc tính kỹ thuật của lò hơi và toàn nhà máy nhiệt điện.

Triển khai kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, Bộ Công Thương đã giao Hội Khoa học kỹ thuật nhiệt Việt Nam nghiên cứu xây dựng 02 dự thảo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): (1) Nhà máy nhiệt điện - Thí nghiệm nghiệm thu các đặc tính kỹ thuật của toàn nhà máy và (2) Lò hơi đốt nhiên liệu - Thí nghiệm nghiệm thu và xác định các đặc tính kỹ thuật.

 Ảnh minh hoạ

Bộ Công Thương đề nghị cơ quan/tổ chức/cá nhân nghiên cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản và gửi về Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 28 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.

https://vietq.vn/ (nttvy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ