SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hơn 2.000 loài lưỡng cư có nguy cơ tuyệt chủng

[17/10/2023 14:21]

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature vào tháng 10/2023, hơn 100 nhà khoa học làm việc từ nhiều quốc gia khác nhau đã tiến hành khảo sát 8.000 loài lưỡng cư trên khắp thế giới, ví dụ như ếch, sa giông, kỳ nhông.

Ếch sừng Palawan, loài lưỡng cư đang bị đe dọa tại Philippines. (Nguồn: Re:wild)

Họ phát hiệnsố lượng của chúng đang không ngừng giảm xuống. Tổng cộng 2.871 loài – chiếm tỷ lệ gần 41% – đang ở trong tình trạng suy thoái. Điều này nghĩa là cứ 5 loài thì có 2 loài đang trên bờ vực tuyệt chủng.

Các mối đe dọa phổ biến ảnh hưởng đến động vật lưỡng cư là mất và suy thoái môi trường sống (do con người mở rộng phát triển nông nghiệp, chặt phá rừng, phát triển cơ sở hạ tầng), biến đổi khí hậu và các loại bệnh tật.

https://khoahocphattrien.vn (nnttien)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ