SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Nghiệm thu dự án “Xây dựng Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ - TBI (Technology Business Incubator) tại TP.Cần Thơ”
Ngày 30/7/2013, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội đồng Khoa học nghiệm thu dự án “Xây dựng Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ - TBI (Technology Business Incubator) tại TP.Cần Thơ” do PGs.Ts.Hà Thanh Toàn – Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ làm chủ nhiệm.

Qua thời gian thực hiện, Ban chủ nhiệm dự án đã tìm hiểu sự phát triển của mô hình vườn ươm trên thế giới và tổng kết một số mô hình vườn ươm trong các trường đại học trên thế giới và trong nước để xây dựng Trumg tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ tại Trường Đại học Cần Thơ.

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ (Technology Business Incubator, TIB) - Trường Đại học Cần Thơ được hình thành nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp Khoa học - Công nghệ; ươm tạo những ý tưởng công nghệ khả thi trở thành công nghệ có khả năng thương mại hoá; ươm tạo doanh nghiệp công nghệ trẻ vượt qua giai đoạn khó khăn lúc khởi nghiệp; lồng ấp các doanh nghiệp công nghệ vừa và nhỏ đã hoạt động nhưng chưa đủ năng lực trên thị trường; bồi dưỡng, đào tạo tăng cường năng lực quản lý cho các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước; thương mại hoá các sản phẩm công nghệ.

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ là nhân tố thúc đẩy cho việc phát triển khoa học công nghệ thành phố Cần Thơ thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp về tư vấn thông tin, công nghệ, quy trình sản xuất, quản lý sản xuất,…

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

DSC04552.JPG
Thành viên Ban chủ nhiệm dự án
DSC04555.JPG
PGs.Ts. Hà Thanh Toàn - Chủ nhiệm dự án
DSC04576.JPG
Thành viên Hội đồng nghiệm thu
DSC04627.JPG
Ts. Trần Ngọc Nguyên-GĐ Sở KH&CN TP. Cần Thơ-Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ