SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng

[07/11/2023 14:51]

Bộ GTVT đang xin ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Về sự cần thiết ban hành Thông tư, theo Bộ GTVT, Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về bến xe hàng là tài liệu buộc thực hiện về nội dung, mục đích, ý nghĩa thực tiễn, tính khả thi của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng, đánh giá và công bố đưa bến xe hàng vào khai thác. Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng cũng là tài liệu giúp người sử dụng, nghiên cứu hiểu rõ các nội dung của QCVN sau khi được ban hành.

Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan, quy chuẩn góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm hoàn thiện hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý nhà nước về hoạt động của bến xe hàng trên toàn quốc. Đối với đơn vị chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu, quy chuẩn quy định điều kiện cơ sở vật chất; các yêu cầu phải tuân thủ trong xây dựng mới, cải tạo hoặc nâng cấp và quản lý khai thác bến xe hàng.

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, cung cấp các căn cứ có tính khoa học cho quy hoạch, đầu tư, xây dựng công trình và nội dung về công tác quản lý nhà nước về bến xe hàng.

Ảnh minh hoạ

Cũng theo Bộ GTVT, thời gian qua, thực hiện Luật Giao thông đường bộ 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ, Quy chuẩn quốc gia về bến xe khách.

Luật Giao thông đường bộ quy định, bến xe ô tô hàng có quyền, nghĩa vụ sắp xếp xe ô tô vào bến xếp dỡ hàng hóa, dịch vụ kho bãi, ký gửi, đóng gói, bảo quản hàng hóa; phải bảo đảm trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ và chịu sự quản lý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ở địa phương.

Nghị định 10/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trong đó khẳng định Bến xe ô tô hàng (bến xe hàng) là công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thực hiện chức năng phục vụ xe ô tô vận tải hàng hóa xếp, dỡ hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động vận tải hàng hóa và quy định Bến xe hàng chỉ được đưa vào khai thác sau khi doanh nghiệp công bố và thông báo đến Sở Giao thông Vận tải địa phương.

Hiện nay, trong lĩnh vực quản lý hoạt động của các bến xe, Bộ GTVT đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách Sửa đổi QCVN 45:2012/BGTVT sửa đổi lần 01 và ban hành kèm theo Thông tư số 73/2015/TTBGTVT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BGTVT.

Tuy có nhiều điểm tương đồng nhưng bến xe hàng vẫn có các đặc điểm đặc thù riêng nên việc hình thành Quy chuẩn quốc gia về bến xe hàng là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả nhà nước đối với hoạt động bến xe hàng trên toàn quốc. Đồng thời đưa ra các yêu cầu tối thiểu cần đáp ứng cho bến xe hàng nhằm đảm bảo an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ,… trong quá trình hoạt động. Do đó, việc ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng là nhu cầu cần thiết đối với công tác quản lý nhà nước đối với bến xe hàng.

https://vietq.vn/ (nttvy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ