SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hội thảo tham vấn cấp tỉnh về hồ sơ đăng ký tín chỉ các-bon

[08/11/2023 16:21]

Sáng ngày 03/11/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh phối hợp với Cục Lâm nghiệp tổ chức Hội thảo tham vấn về tài liệu đăng ký tín chỉ carbon theo tiêu chuẩn TREES.

Tham dự hội thảo có đại diện Cục Lâm nghiệp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan ngành lâm nghiệp, một số hội chuyên ngành, đặc biệt có sự tham gia của một số hội viên Hội Lâm nghiệp tham dự.

Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu về sáng kiến LEAF (Liên minh giảm phát thải thông qua tăng cường tài chính lâm nghiệp), yêu cầu của LEAF đối với tín chỉ, cấu trúc giao dịch, phương thức giao dịch, tham gia sáng kiến LEAF của Việt Nam, nguồn lực thực hiện, kế hoạch thực hiện, tính toán các bon cho dự án LEAF; nguyên tắc và phương án chia sẻ lợi ích; giới thiệu về nội dung theo tài liệu đăng ký TREES.

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận thêm về phương án chia sẻ lợi ích, các nguyên tắc bảo đảm an toàn cơ chế giải quyết khiếu nại và sự tham gia của các bên liên quan, làm rõ thêm các nội dung đã được giới thiệu, đặt ra những câu hỏi có liên quan nội dung hội thảo (kinh phí hỗ trợ cho cộng đồng dân cư, lựa chọn cộng đồng dân cư được hỗ trợ, công tác kiểm tra, giám sát chi trả tiền cho các chủ rừng, những khó khăn nảy sinh khi triển khai kế hoạch chia sẻ lợi tích tại địa phương…).

Sáng kiến LEAF do Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT ) làm cơ quan đầu mối triển khai tại 11 tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, trong đó có Bình Thuận. Với khoảng 4,26 triệu ha rừng, trong đó 3,24 triệu ha tự nhiên.

Tiêu chuẩn TREES nhằm cung cấp niềm tin cần thiết về tính toàn vẹn của việc giảm phát thải rừng, để mở ra các khoản đầu tư mới, quy mô lớn để bảo vệ, phục hồi rừng và khích lệ cho các quốc gia đang lại những kết quả đó. TREES hướng đến các yêu cầu chi tiết về kỹ thuật, bảo đảm an toàn để đo đạc, báo cáo, giám sát, xác minh và đăng ký giảm phát thải do mất rừng, suy thoái rừng đối với quốc gia, vùng lãnh thổ.

http://vusta.gov.vn (ntptuong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài