SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hà Nội - Định hình thành công chuyển đổi số doanh nghiệp đến năm 2025
Phấn đấu để đến năm 2025, 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội có nhận thức tốt hơn về chuyển đổi số và 100% doanh nghiệp tại thành phố sử dụng chữ ký số và hóa đơn điện tử.

 Tọa đàm về chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội. Ảnh Duy Trinh

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình về hình dạng số hóa, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU vào cuối năm 2022 với mục tiêu quan trọng là xây dựng Thủ đô thông minh đến năm 2025 và xa hơn đến năm 2030. Năm 2023 được xác định là năm quan trọng để khởi đầu và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Theo Nghị quyết, mục tiêu chính là bảo các dự án liên quan được triển khai thành công vào năm 2025.

Chuyển đổi số không còn là một xu hướng xa lạ mà đã trở thành một hiện thực hàng ngày, hàng giờ, và thường xuyên tại Hà Nội, không chỉ của các doanh nghiệp mà còn của người dân, các cơ quan và đơn vị. TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho rằng, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc chuyển từ văn bản và hồ sơ giấy tờ sang nền tảng số. Đây là một quá trình lâu dài, không có điểm kết thúc. Để thành công và phát triển bền vững, cần thay đổi tư duy từ người đứng đầu đến các nhân viên và lao động. Chuyển đổi số mang lại hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, khách hàng, và xây dựng chuỗi giá trị cung ứng. Các doanh nghiệp áp dụng chuyển đổi số sẽ tiết kiệm chi phí sản xuất, bán hàng, nhân sự, và tiếp thị, giúp tăng trưởng và gia tăng lợi nhuận bền vững.

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội Đặng Thị Hương, nhấn mạnh, việc tiếp cận các thành tựu mới trong sản xuất thông qua chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy công nghiệp hóa, mở rộng thị trường, và kích thích tăng trưởng kinh tế.

Năm 2023, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội đã và đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Các chương trình này bao gồm đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp và hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, và thủ tục hành chính khác. Mục tiêu cuối cùng của các hoạt động này là phấn đấu để đến năm 2025, 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội có nhận thức tốt hơn về chuyển đổi số, thúc đẩy sự xuất hiện của 90.000 doanh nghiệp mới nhận được hỗ trợ chuyển đổi số, và 100% doanh nghiệp tại thành phố sử dụng chữ ký số và hóa đơn điện tử.

Đối tượng mà thành phố Hà Nội ưu tiên hỗ trợ là các doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định theo quy định của Chính phủ. Ngoài ra, các doanh nghiệp, tổ chức, và viện nghiên cứu khác cũng đóng góp vào quá trình chuyển đổi số trong các doanh nghiệp và tổ chức sản xuất kinh doanh.

UBND thành phố Hà Nội đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, bao gồm tăng cường truyền thông, xây dựng các ấn phẩm điện tử và kênh thông tin chuyển đổi số. Năm 2024, sẽ tiến hành khảo sát hiệu quả các nhiệm vụ và điều chỉnh kế hoạch để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện và hiệu quả hơn. Đến năm 2025, Thành phố hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số để hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng số hóa, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp là một phần quan trọng của cuộc hành trình chuyển đổi này. Thành phố Hà Nội đang nỗ lực để thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng Thủ đô thông minh, nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức và tận dụng cơ hội trong nền kinh tế số, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

https://vietq.vn (ntptuong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ