SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hội thảo “Định hướng xây dựng khu công nghệ cao của tỉnh”
Sáng nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo “Định hướng xây dựng khu công nghệ cao tỉnh Bình Thuận”.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Vụ Công nghệ cao (Bộ Khoa học và Công nghệ), đại diện lãnh đạo Ban quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ban ngành của tỉnh; các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức khoa học công nghệ của tỉnh, các hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan báo đài đến dự và đưa tin hội thảo.

Các nội dung được giới thiệu tại hội thảo gồm báo cáo về tình hình triển khai các nội dung chuẩn bị cho việc xây dựng đề án; cơ sở pháp lý, điều kiện thành lập khu công nghệ cao; giới thiệu một số mô hình khu công nghệ cao đã được xây dựng, hoạt động; mô hình tổ chức quản lý, các tồn tại nguyên nhân của các khu công nghệ cao; phương hướng xây dựng, phương án phát triển khu công nghệ cao của cả nước trong thời gian tới; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, hình thành, phát triển hạ tầng và các lĩnh vực hoạt động của khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Qua các nội dung được giới thiệu, các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý, doanh nghiệp đã có nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp thêm nhiều ý kiến cho nội dung hội thảo, trong đó tập trung làm rõ về tiềm năng lợi thế, thế mạnh của tỉnh để xác định mục tiêu, loại hình xây dựng cũng như sự cần thiết xây dựng đề án khu công nghệ cao; khung pháp lý, các điều kiện thành lập, cách thức, lộ trình triển khai; nguồn nhân lực, thu hút các nhà đầu tư, nguồn vốn đầu tư; tính khả thi và hiệu quả đề án; việc tích hợp khu công nghệ cao vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia; những khó khăn, vướng mắc ở các khu công nghệ cao đã được xây dựng.

Với những góp ý cụ thể của các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý, doanh nghiệp cũng như những chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các khu công nghệ đã hoạt động, để qua đó cung cấp cho tỉnh, các sở ngành có liên quan có được thêm nhiều thông tin để nghiên cứu, xem xét định hướng xây dựng đề án khu công nghệ cao của tỉnh.

https://vusta.gov.vn (ntptuong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ