SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Nghiên cứu tận dụng phụ phẩm vỏ trấu để chế tạo vật liệu xử lý một số kim loại nặng trong nước thải khu công nghiệp

[29/01/2024 20:30]

Nhằm tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố đề tài KH&CN “Nghiên cứu tận dụng phụ phẩm vỏ trấu để chế tạo vật liệu xử lý một số kim loại nặng trong nước thải khu công nghiệp”, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ đã có buổi họp Hội đồng vào chiều 29/01/2024.

Toàn cảnh buổi họp

Hội đồng do Tiến sĩ Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ làm chủ tịch Hội đồng. PGS.TS. Lâm Văn Tân làm chủ nhiệm. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, TP. Hồ Chí Minh là đơn vị chủ trì thực hiện.

Đề tài thực hiện nhằm tổng hợp thành công vật liệu từ nguồn phụ phẩm vỏ trấu có khả năng xử lý hiệu quả ít nhất 03 kim loại nặng có trong nước thải khu công nghiệp đạt TCVN 40:2011/BTNMT (Cột A).

Thành viên hội đồng

Nội dung thực hiện đề tài gồm: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu than sinh học từ vỏ trấu bằng phương pháp nhiệt phân; Nghiên cứu các đặc trưng của vật liệu than sinh học; Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Zeolite Nax từ vỏ trấu; Nghiên cứu các đặc trưng của vật liệu Zeolite Nax; Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại Cu(II) bằng vật liệu than sinh học; Nghiên cứu khả năng hấp thụ ion kim loại Cu(II) vật liệu zeolite; Nghiên cứu khả  năng hấp phụ ion kim loại Ni(II) bằng vật liệu than sinh học; Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại Ni(II) bằng vật liệu Zeolite NaX; Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại (Cr(VI) bằng vật liệu than sinh học; Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại (Cr(VI) bằng vật liệu Zeolite Nax; Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite Zeolite NaX/than sinh học dạng hạt; Thiết kế hệ thống xử lý nước thải chứa 3 kim loại nặng ở quy mô phòng thí nghiệm; Thiết kế hệ thống xử lý nước thải chứa 3 kim loại nặng ở quy mô phòng 50m3/ngày đêm.

Ban chủ nhiệm

Hội đồng và Ban chủ nhiệm chụp hình lưu niệm

Đề tài có tính mới, sản phẩm phù hợp và có tính thực tiễn cao.

Hội đồng đã góp ý một số nội dung để Ban chủ nhiệm chỉnh sửa và hoàn thiện thuyết minh.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ