SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Sử dụng chất thải giấy và bột giấy để loại bỏ carbon khỏi khí thải

[02/02/2024 15:57]

Các nhà nghiên cứu tại Đại học McGill đã đưa ra một cách tiếp cận sáng tạo để cải thiện hiệu suất năng lượng của quá trình chuyển đổi carbon, sử dụng chất thải từ quá trình sản xuất giấy và bột giấy. Kỹ thuật của các nhà khoa học tại Đại học Saskatchewan không chỉ giảm năng lượng cần thiết để chuyển đổi carbon thành các sản phẩm hữu ích mà còn giảm tổng lượng rác thải ra môi trường.

Thu giữ lượng khí thải carbon là một trong những công cụ mới thú vị nhất để chống lại biến đổi khí hậu. Thách thức lớn nhất là tìm ra những việc cần làm với carbon sau khi lượng khí thải đã được loại bỏ, đặc biệt vì việc thu hồi CO2 có thể tốn kém. Rào cản tiếp theo là việc chuyển hóa CO2 thành các sản phẩm hữu ích cần tiêu tốn năng lượng. Các nhà nghiên cứu muốn làm cho quá trình chuyển đổi hiệu quả và sinh lợi nhất có thể.

Các nha nghiên cứu đã tập trung nỗ lực vào việc thay đổi một trong những phần tiêu tốn nhiều năng lượng nhất của quá trình chuyển đổi carbon.

Vì cách tiếp cận này còn quá mới nên có rất nhiều câu hỏi cần giải đáp về việc làm thế nào để có được kết quả đầu ra thuần khiết nhất và hiệu quả tốt nhất. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các đường truyền tia CLS để quan sát các phản ứng hóa học trong thời gian thực, mô phỏng các quy trình công nghiệp một cách sát nhất có thể.

Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ mở rộng phạm vi sản phẩm có thể được tạo ra bằng CO2 và giúp phát triển một công nghệ xanh thực sự.

https://techxplore.com
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ