SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 23/02/2024

[16/02/2024 16:35]

Tuần 06

THỨ HAI: ngày 19/02/2024

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín kiểm tra tình hình công tác sau Tết tại một số đơn vị trực thuộc. (CVP, Thanh tra Sở cùng dự)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 20/02/2024

- 09 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về triển khai thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán 2024. Điểm tại Hội trường Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 21/02/2024

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 22/02/2024

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An làm việc với Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ về triển khai thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán 2024. Điểm tại Hội trường Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì Đề tài KHXH “Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng Công an nhân dân của thành phố Cần Thơ trong tình hình mới”. Điểm tại Phòng họp Sở (P. QLKH, VP, TTTT cùng dự)

THỨ SÁU: ngày 23/02/2024

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ