SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng Công an nhân dân của thành phố Cần Thơ trong tình hình mới

[22/02/2024 21:50]

Nhằm xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHXH “Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng Công an nhân dân của thành phố Cần Thơ trong tình hình mới”, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ đã có buổi họp hội đồng vào chiều ngày 22/02/2024. Hội đồng do TS. Ngô Anh Tín - Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ làm Chủ tịch Hội đồng. Thượng tá, ThS. Võ Thị Hồng Tiến - Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Công an TP. Cần Thơ làm Chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi họp

Tham dự buổi họp, có Thượng tá, TS. Cao Hồng Hận – Phó Trưởng khoa An ninh nội địa, Trường Đại học An ninh nhân dân (P. Chủ tịch, Phản biện); TS. Lê Ngọc Triết - Trưởng khoa Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Cần Thơ (Phản biện); Đồng chí Phan Văn Thép - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ (Ủy viên); TS. Lê Thanh Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị TP. Cần Thơ (Ủy viên); CN. Lê Thị Thu Thủy - Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính TP. Cần Thơ (ủy viên); ThS. Bùi Hồng Xa - Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ (ủy viên); ThS. Huỳnh Thị Ngọc Linh - Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ (ủy viên).

Thành viên hội đồng

Tại buổi họp, Ban chủ nhiệm đã trình bày tóm tắt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học về tính cấp thiết của đề tài; Tổng quan về tình hình nghiên cứu; Mục tiêu nghiên cứu của đề tài; Đối tượng nghiên cứu; Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng.

Ban chủ nhiệm

Trên cơ sở trình bày thuyết minh nghiên cứu của Ban chủ nhiệm, Hội đồng đã góp ý một số nội dung để Ban chủ nhiệm chỉnh sửa và hoàn thiện thuyết minh.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ