SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc (Điều chỉnh lần 2) của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ từ ngày 26/02/2024 đến ngày 01/3/2024

[28/02/2024 07:59]

Tuần 7.

THỨ HAI: ngày 26/02/2024

- 09 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp và làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

- 14 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Phòng họp Sở. (Lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự)

THỨ BA: ngày 27/02/2024

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp với Bí thư Thành ủy báo cáo về tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác đào tạo khoa học công nghệ cao. Điểm tại Văn phòng Thành ủy. (Đ/c Dũng TP. PTCN&ĐMST, Đ/c Hải – GĐ TTTT cùng dự)

THỨ TƯ: ngày 28/02/2024

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An dự Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ. Điểm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (109, Nguyễn Trãi, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ) (CVP cùng dự)

- 09 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An họp Hội đồng đánh giá giữa kỳ nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố “Thử nghiệm ảnh hưởng của việc bổ sung dịch chiết lá ổi vào thức ăn lên chỉ tiêu nuôi và khả năng đề kháng bệnh  của cá điêu hồng”. Điểm tại Phòng họp Sở. (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự)

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo CCHC và Chuyển đổi số, công bố Chỉ số CCHC của cấp sở, cấp huyện năm 2023. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (CVP cùng dự)

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp rà soát, giải quyết các nội dung liên quan đến Khu công nghệ thông tin tập trung. Điểm tại Phòng họp số 5, Văn phòng UBND thành phố.

THỨ NĂM: ngày 29/02/2024

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Đề tài khoa học và công nghệ cấp thành phố “Xây dựng mô hình quản trị thông minh cho thành phố thông minh Cần Thơ”. Điểm tại Phòng họp Sở. (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự)

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An dự Lễ ký kết các Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, giai đoạn 2024-2025. Điểm tại Hội trường Sở Tư pháp.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 01/3/2024

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Thới Lai trực thuộc thành phố Cần Thơ. Điểm tại Huyện Thới Lai.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì. Điểm tại Nhà khách Quốc hội, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ