SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 02/7/2012 đến 06/7/2012
Tuần thứ 26 năm 2012

Ngày tháng

Nội dung công việc

Thứ hai 02/7/2012

- 7h30 họp trực tuyến của Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2012 - Tại UBND TP (PGĐ. Nguyện) thời gian 02 ngày

- 8h họp giao ban - Tại VP.Sở (BGĐ, LĐ các phòng & đơn vị trực thuộc Sở dự)

Thứ ba   03/7/2012

- 7h30 dự kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 - Tại HT VP.UBND TP (GĐ dự) thời gian 03 ngày

Thứ tư 04/7/2012  

- 8h dự Hội nghị triển khai hoạt động của ngành 6 tháng cuối năm 2012 - Tại Sở TT&TT (PGĐ. Cường)

Thứ năm 05/7/2012  

- 7h30 dự Hội thảo quản lý thành phố tốt hơn với GIS - Tại TP. HCM (BGĐ, P.QLKH, TTTTTL)

Thứ sáu 06/7/2012

- 7h30 dự Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2012 - Tại HT các ban của Thành ủy (PGĐ. Nguyện)

- 7h30 họp BCH. ĐU khối Dân chính Đảng sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 - Tại HT các ban của Thành ủy (G Đ)

 Lịch trực cơ quan

- Thứ 2: P.KHTC   

- Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL      

- Thứ 4: Trạm GSMT        

- Thứ 5: VP.Sở     

- Thứ 6: P.KHTC

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

        (Lịch này thay cho thư mời)

Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ