SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 22/10/2012 đến 26/10/2012
Tuần thứ 41 năm 2012

Ngày tháng

Nội dung công việc

Thứ hai 22/10/2012

- 8h họp giao ban – Tại VP. Sở (BGĐ. LĐ các phòng & đơn vị trực thuộc dự)

- Giám đốc Sở đi công tác ngoài thành phố.

- Phòng Pháp chế dự tập huấn nghiệp vụ - Tại Đoàn 30 (từ 22-24/10/2012)

Thứ ba   23/10/2012

- 8h PGĐ. Nguyện & TP.QLKHCS đi công tác tại tỉnh Lạng Sơn (Hết tuần)

- Giám đốc Sở đi công tác ngoài thành phố.

Thứ tư 24/10/2012

- 8h dự Hội nghị ngành Công thương  vùng ĐBSCL – Tại KS Vạn Phát (PGĐ. Cường)

- Giám đốc Sở đi công tác ngoài thành phố.

Thứ năm 25/10/2012  

- Làm việc bình thường.

Thứ sáu 26/10/2012

- Làm việc bình thường.

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2: P.KHTC   

- Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL    

- Thứ 4: Trung tâm QTTN&MT 

- Thứ 5: VP.Sở     

- Thứ 6: P.KHTC

 

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ