SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 26/11/2012 đến 30/11/2012
Tuần thứ 46 năm 2012

Ngày tháng

Nội dung công việc

 Thứ hai 26/11/2012

- 7h30 họp thẩm tra các báo cáo dự thảo biểu quyết trình HĐND – Tại VP Đoàn ĐBQH (PGĐ. Cường)

 - 8h dự Hội thảo giải quyết vấn đề chất thải rắn  vùng ĐBSCL – Tại BCĐ Tây Nam Bộ (GĐ)

- 14h họp nghiệm thu đề tài Sử dụng hoạt chất tuyến đực của loài giáp xác để chuyển đổi giới tính tôm càng xanh – Tại VP. Sở (GĐ, P.QLKH).

- 15h họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị và phối hợp thực hiện xây dựng vườn ươm công nghệ công nghiệp tại TP.CT – Tại phòng họp số 3 UBND TP (PGĐ. Cường)

- 15h30 họp giao ban xây dựng cơ bản – Tại TT.KT&UDCN (BQLDA)

Thứ ba   27/11/2012

- 7h30 dự tổng kết Luật hình sự - Tại Sở Tư pháp (Đ/C Hồng)

Thứ tư 28/11/2012

- 8h tập huấn về Sở hữu Trí tuệ cho cán bộ thực thi – Tại KS Cửu Long (GĐ, P.SHTT, Thanh tra, TT.TTTL)

Thứ năm 29/11/2012  

- 7h dự Hội thảo ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp – Tại Thanh Hóa (BGĐ) hết tuần.

- 14h họp Đảng ủy Sở - Tại VP. Sở

- 14h họp nghiệm thu đề tài Điều khiển trổ hoa và nâng cao chất lượng trái mận...- Tại VP.Sở (PGĐ. Nguyện, P.QLKH)

Thứ sáu

30/11/2012

- 8h kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Phát triển hệ thống thông tin nghiệp vụ công an TP.Cần Thơ – Tại VP. Sở (GĐ, P.QLKH, P.KHTC)

- 8h dự Hội thảo nâng cao nhận thức địa phương về tác động của các đập thủy điện – Tại NK số 02 (PGĐ. Cường)

- 14h họp nghiệm thu đề tài Nghiên cứu biện pháp phòng trị sinh học một số bệnh quan trọng trên dưa hấu - Tại VP.Sở (PGĐ. Nguyện, P.QLKH)

   Lịch trực    cơ quan

- Thứ 2: P.KHTC   

- Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL    

- Thứ 4: Trung tâm QTTN&MT 

- Thứ 5: VP.Sở     

- Thứ 6: Chi cục TC-ĐL-CL

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ