SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ĐỀ XUẤT DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ THỰC HIỆN TRONG 2 NĂM 2014-2015
Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu gửi nội dung đề xuất dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2014-2015 về Sở Khoa học và Công nghệ để Sở tổng hợp và gửi về Cục Sở hữu trí tuệ.

Căn cứ công văn số 162/BKHCN-SHTT ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2014 - 2015,

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ thông báo các cơ quan, đơn vị có nhu cầu gửi nội dung đề xuất dự án về Sở Khoa học và Công nghệ để Sở tổng hợp và gửi về Cục Sở hữu trí tuệ theo hạn định. Nội dung đề xuất bao gồm: tên dự án; loại dự án (Trung ương quản lý hoặc Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý); căn cứ đề xuất và xây dựng dự án; mục tiêu; nội dung; phương án triển khai và dự kiến sản phẩm, kết quả của dự án. Để thuận tiện cho công tác tổng hợp, đề nghị quý cơ quan, đơn vị gửi trước nội dung đề xuất về Sở bằng email.

       Thời hạn nhận đề xuất: trước ngày 23 tháng 02 năm 2013.

       Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.

       Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

       ĐT: 07103829632 (chị Linh); Fax: 07103821471. 

       Email: sokhcn@cantho.gov.vn

       Đính kèm Công văn số 162/BKHCN-SHTT.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ (nthieu)
File đính kèm
3567_CV de nghi de xuat du an.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ