SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 05/9/2016 đến 09/9/2016
Tuần 37

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

05/9/2016

- 7h30, Dự lễ khai giảng năm học 2016 -2017 – Tại Trường tiểu học An Thới 2, Bình Thủy (GĐ)

- Từ ngày 5 – 7.9, đi công tác tại Hà Nội về Khu CNC và ưu đãi thuế đối với vườn ươm CNCN Việt Nam – Hàn Quốc (GĐ, Đ/c Ngọc TP. QLCN&TTCN)

Thứ ba   06/9/2016

- 8h, nghiệm thu dự án tham gia chương trình đổi mới công nghệ hỗ trợ phát triển DNVVN TPCT giai đoạn 2013 – 2017 (PGĐ. An, P. QLCN&TTCN, TTTT KH&CN)

- 7h30, dự Hội thảo khoa học “Văn học, nghệ thuật trong thực hiện tiêu chuẩn Người Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch” – Tại HT các ban đảng Thành Ủy (P. QLKH)

Thứ tư

07/9/2016

- 8h, báo cáo thực hiện kết luận của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 171/TB-VPCP và Thông báo số 112/TB-VPCP của VPCP - Tại P. họp số 6, UBND TP (PGĐ. An)

- 14h, họp Đảng Ủy – Tại VP Sở (Mời các Đ/c Đảng Ủy viên tham dự)

Thứ năm

08/9/2016

- 8h, họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ thuộc chương trình Nông thôn miền núi, lĩnh vực nông nghiệp – Tại VP Sở (GĐ, P. QLKH)

- 8 giờ, họp xét duyệt hồ sơ tham gia dự án "Hỗ trợ đăng ký bảo hộ khai thác phát triển TSTT" – Tại TTTT KH&CN (PGĐ. An, P. QLCN, P. QLCN&TTCN, P. KHTC,  TTTT KH&CN)

- 8h, dự họp góp ý Dự thảo lần thứ 4 các tiêu chuẩn quốc gia về Gạo – Tại KS Cửu Long (Lãnh đạo Chi cục TĐC)

- 14h, họp Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: Xây dựng một số mô hình tập hợp và giáo dục thanh niên thành phố Cần Thơ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” – Tại VP Sở (PGĐ. Phương, P. QLKH, TTTT KH&CN)

Thứ sáu

09/9/2016

- 8h30, họp HĐND kỳ họp thứ 3 – Tại HT UBND TP (PGĐ. Phương)

- 9h, họp HĐND bất thường – Tại HT UBND TP (GĐ)

- 8h30, dự Lễ Khai giảng năm học 2016 -2017 – Tại Trường ĐHCT (PGĐ. An)

- 14h, họp Chi bộ Văn phòng Sở – Tại VP Sở (Mời các đ/c Đảng viên Chi bộ VP Sở dự)

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ