SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tháng 09
Thông tin cảnh báo từ các nước thành viên WTO.

Thang máy

Ngày 14/8/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thang máy.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các loại thang máy điện (loại có phòng máy hoặc không có phòng máy) và thang máy thủy lực được sử dụng để chở người, chở hàng hoặc chở người kèm hàng (sau đây gọi tắt là thang máy) vận hành bằng dẫn động ma sát, cưỡng bức hoặc dẫn động thủy lực, phục vụ những tầng dừng xác định, có cabin được thiết kế chở người hoặc người và hàng được treo bằng cáp, xích hoặc được nâng bằng kích và chuyển động giữa các ray dẫn hướng có góc nghiêng so với phương thẳng đứng không vượt quá 15o.

Quy chuẩn này không áp dụng đối với các loại thang máy:

a) Có tốc độ định mức ≤ 0,15 m/s;

b) Thang thủy lực có tốc độ định mức vượt quá 1 m/s;

c) Thang thủy lực nếu chỉnh đặt van giảm áp vượt quá 50 MPa;

d) Các thiết bị nâng, dạng guồng, thang máy ở mỏ, thang máy sân khấu, các thiết bị nâng gầu tự động, thùng nâng, máy nâng và tời nâng cho công trường của các tòa nhà và tòa nhà công cộng, tời nâng trên tàu thủy, giàn nâng thăm dò hoặc khoan trên biển, thiết bị xây dựng và bảo dưỡng hoặc thang máy ở các tuabin gió.

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 12/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 5/2020. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 13/10/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/QCVN%20AN%20TOAN%20THANG%20MAY%20DU%20THAO%20(NGAY%2012_8_2019%20DANG%20TAI%20LEN%20CONG%20THONG%20TIN).doc

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/150

Hàng hóa nhập khẩu thuộc sự quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 06/8/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Công bố Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép và Quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho hàng hóa xuất khẩu của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.

Thông tư này công bố Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ. Công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ- CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.

Thông tư này quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho hàng hóa xuất khẩu của Bộ Giao thông vận tải.

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 09/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ban hành. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 05/10/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i%20TT13%20(01-2019)_%20update%2024-06-2019%20%20(VAQfinal).docx

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/149

Pin lithium thứ cấp

Ngày 16/7/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với pin lithium thứ cấp.

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu an toàn, phương pháp thử và yêu cầu về quản lý đối với Pin lithium thứ cấp dạng rời hoặc sử dung trong các thiết bị được quy định trong Danh mục tại phụ lục A của Quy chuẩn kỹ thuật này.

Quy chuẩn kỹ thuật này không áp dụng đối với:

- Pin lithium sử dụng cho xe đạp điện quy định tại QCVN 76:2014/BGTVT.

- Pin lithium sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện quy định tại QCVN 91:2015/BGTVT.

- Pin lithium sử dụng cho thiết bị cầm tay quy định tại QCVN 101:2016/BTTTT.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Pin lithium thứ cấp dạng rời hoặc được sử dung trong các thiết bị quy định tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật này, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Mục đích của dự thảo đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Thời gian dự kiến thông qua là ngày 31/12/2019. Chưa xác định thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 14/9/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN%20Pin%20s%E1%BA%A1c%20Lithium%20-%20ver%202.4.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/148

An toàn hàng không

Ngày 19/07/2019, Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã ban hành dự thảo bổ sung các quy định mới về an toàn hàng không trong thông báo mã G/TBT/N/USA/1506.

Theo đó, Ủy ban Truyền thông Liên bang đề xuất thay đổi các quy định về Dịch vụ Vô tuyến Hàng không để hỗ trợ triển khai công nghệ điện tử hàng không tiên tiến hơn, tăng cường sử dụng hiệu quả tài nguyên và cải thiện an toàn hàng không nói chung. Hiện tại, Hoa Kỳ chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào trước ngày 03/9/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_4027_00_e.pdf

Thực phẩm

Ngày 05/8/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi "Đạo luật về quản lý thói quen ăn uống của trẻ em". Cụ thể, Hàn Quốc sẽ hạn chế việc quảng cáo các sản phẩm thực phẩm có chứa nhiều calo, ít chất dinh dưỡng và sản phẩm thực phẩm chứa nhiều chất caffein trên internet, báo... Mục đích của dự thảo nhằm xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh cho trẻ em. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 04/10/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_4310_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/851

Tã quần dành cho phụ nữ sau sinh

Ngày 25/7/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các quy định đối với Quasi-Drugs (Dược mỹ phẩm). Cụ thể, sản phẩm tã quần cho phụ nữ sau sinh sẽ được xem là sản phẩm Quasi-Drugs và sẽ bổ sung vào phạm vi điều chỉnh của quy định đối với Quasi-Drugs. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/10/2021. Các nước Thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để đóng góp ý kiến.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_4130_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/849

Pin sơ cấp

Ngày 23/7/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các tiêu chuẩn an toàn đối với pin sơ cấp. Cụ thể, pin sơ cấp loại nút, khuy áo sẽ được bổ sung vào phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn an toàn trên. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 11 năm 2019 hoặc muộn hơn. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 05 năm 2020 hoặc muộn hơn. Các nước Thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để đóng góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_4112_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/848

Thức ăn chăn nuôi

Ngày 09/8/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF) đưa ra dự thảo Sửa đổi các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của phụ gia thức ăn chăn nuôi. Cụ thể:

- Công nhận Manganese methionine hydroxy analogue chelate và Copper methionine hydroxy analogue chelate là phụ gia thức ăn chăn nuôi và xây dựng các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật của chúng;

- Loại bỏ giới hạn hàm lượng tối đa của Astaxanthin,-Apo-8'-carotenic acid ethylester và Canthaxanthin trong các sản phẩm thức ăn chăn nuôi và bổ sung các tiêu chuẩn về dán nhãn: thông tin trên nhãn phải có nội dung liên quan đến Astaxanthin, β-Apo-8'-carotenic ethylester axit và Canthaxanthin nhiều hơn nội dung về giới hạn hàm lượng tối đa. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Hiện tại, Nhật Bản chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý là ngày 08/10/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_1637_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/629

Bao bì, container lưu trữ thực phẩm

Ngày 09/8/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Sửa đổi các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho thực phẩm và phụ gia thực phẩm theo Đạo luật vệ sinh thực phẩm. Cụ thể, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi sẽ xây dựng các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn cho container và bao bì làm bằng nhựa tổng hợp sử dụng đối với thực phẩm. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào mùa đông năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào mùa hè năm 2020. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý là ngày 08/10/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_4457_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/630

Các thiết bị chiếu sáng cho xe cơ giới và xe rơ moóc

Ngày 07/8/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về lắp đặt các thiết bị chiếu sáng và tín hiệu ánh sáng bên ngoài cho xe cơ giới và xe rơ moóc. Tiêu chuẩn sẽ quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm và quy định về kiểm tra.

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Hiện tại, Trung Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý là ngày 06/10/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_4391_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1345

Xe ô tô

Ngày 07/8/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về lắp đặt, hiệu suất an toàn và phương pháp thử đối với bình nhiên liệu ô tô. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Hiện tại, Trung Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý là ngày 06/10/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_4392_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1346

Xe đạp điện và xe máy điện

Ngày 07/8/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về thông số kỹ thuật an toàn cho xe đạp điện và xe máy điện. Tiêu chuẩn sẽ quy định các yêu cầu chung, yêu cầu về điện, yêu cầu an toàn đối với vận hành, yêu cầu đối với đèn tín hiệu của xe và phương pháp thử. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Hiện tại, Trung Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý là ngày 06/10/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_4393_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1347

Còi cho xe cơ giới loại M, N và L

Ngày 07/8/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất và phương pháp kiểm tra đối với còi xe cơ giới loại M, N và L. Cụ thể, để giảm ô nhiễm tiếng ồn, mức áp suất âm thanh thấp nhất của những dòng xe kể trên được điều chỉnh từ 93 dB (A) xuống 87 dB (A). Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 4/4/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực là ngày 01/10/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_4307_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1343

 

 (Để có nội dung đầy đủ các thông báo của các nước thành viên WTO, Quý bạn đọc có thể truy cập vào địa chỉ Portal của Văn phòng TBT Việt Nam: http://tbt.gov.vn)

Mọi góp ý đối với các dự thảo trên xin gửi về:

Văn phòng TBT Cần Thơ

Số 02 Lý Thường Kiệt, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

 Email: cantho@tbt.gov.vn

 Điện thoại: 0292 2 246 066

Theo tbt.gov.vn (Duc Thuy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ