SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận
Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 2:2008/BKHCN

tính đến ngày 20/11/2009

File đính kèm
248_DS mu bao hiem den ngay 20-11-2009.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ