SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hóa chất

[11/09/2013 10:00]

Ngày 09/08/2013, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) có thông báo G/TBT/N/ USA/849 về Quy định sử dụng mới quan trọng đề xuất đối với một số hóa chất cụ thể

EPA đưa ra đề xuất về việc sử dụng mới quan trọng (SNUR) theo Luật Kiểm soát chất độc hại (TSCA) đối với đối với 53 chất hóa học thuộc đối tượng thông báo trước sản xuất (PMNs). 7 trong số những hóa chất này thuộc quy định của Lệnh đồng thuận TSCA mục 5(e) do EPA ban hành. Quy định này đòi hỏi các cá nhân có dự định sản xuất, nhập khẩu hay chế biến bất kỳ chất nào trong 53 chất hóa học nêu trên theo hoạt động được coi là “sử dụng mới quan trọng” như trong quy định đề xuất phải thông báo cho EPA ít nhất 90 ngày trước khi tiến hành hoạt động đó. Việc thông báo được yêu cầu giúp EPA có cơ hội đánh giá việc sử dụng đó, và nếu cần thiết, có thể đưa lệnh cấm hoặc hạn chế hoạt động trước khi hoạt động này xảy ra. Mục đích của tiêu chuẩn này là bảo vệ môi trường. Thời gian dự kiến để thông qua quy định mới này là ngày 7 tháng 10 năm 2013. Để xem nội dung đầy đủ của dự thảo này, có thể xem theo địa chỉ sau:

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-08-07/html/2013-18982.htm

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-08-07/pdf/2013-18982.pdf

Theo tbtvn.org.vn (H.Linh)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ