SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tháng 12/2019

[13/12/2019 10:08]

Thông tin cảnh báo từ các nước thành viên WTO.

Chất độc hại      

Ngày 04/11/2019, Liên minh châu Âu thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định (EC) số 1272/2008 của Hội đồng và Nghị viên châu Âu về phân loại, dán nhãn và đóng gói các chất độc hại. Cụ thể sẽ sửa đổi Bảng 3 Phần 3 Phụ lục VI của Quy định, bô sung cách phân loại và ghi nhãn mới đối với 60 loại chất độc hại. Ngoài ra, sửa đổi các Lưu ý J, N, P và R trong Phần 1 của Phụ lục VI. Mục đích của dự thảo nhằm đáp ứng với các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện hành. Thời gian dự kiến thông qua vào quý I năm 2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 03/01/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_6144_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/EU/689

Vape

Ngày 25/10/2019, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Áp dụng quy tắc khẩn cấp: Cấm tất các các sản phẩm vape và tinh dầu tạo hương sử dụng cho vape (một loại thuốc lá điện tử). Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 11/10/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_5961_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/USA/1542

Bộ điều áp

Ngày 28/10/2019, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Dự thảo Quy định "Yêu cầu kiểm tra bắt buộc đối với bộ điều áp khí dầu mỏ hoá lỏng" được thông báo cho WTO ngày 27/6/2019 mã thông báo G/TBT/N/TPKM/382 đã thông qua vào ngày 17/10/2019 và sẽ có hiệu lực vào ngày 01/5/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM/19_6018_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/TPKM/382/Add.1

Vật liệu cách nhiệt

Ngày 21/10/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Đạo luật Sử dụng năng lượng. Cụ thể, bọt polyurethane cứng - một vật liệu cách nhiệt đang ngày càng được sử dụng phổ biến, sẽ được bổ sung vào đạo luật với những quy định mới. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Thời gian thông qua vào tháng 12/2019. Thời gian có hiệu lực vào khoảng mùa xuân năm 2020. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 20/12/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_4996_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/637

Thiết bị vô tuyến

Ngày 12/11/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi một phần Quy định đối với Thiết bị Vô tuyến. Cụ thể, sẽ sửa đổi các quy định đối với hệ thống truyền dẫn không dây băng tần 23GHz sử dụng cho đường truyền truyền hình cáp. Thời gian thông qua vào tháng 01/2020. Thời gian có hiệu lực vào khoảng tháng 01 hoặc tháng 02/2020. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 11/01/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_6366_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/638

Thuốc thú y

Ngày 17/10/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Dự thảo "Quy định về đảm bảo chất lượng và quy trình sản xuất đối với thuốc thú ý" được thông báo cho WTO ngày 18/1/2019 mã thông báo G/TBT/N/JPN/618 đã thông qua và công bố chính thức trên công báo của Nhật Bản vào ngày 19/9/2019 và sẽ có hiệu lực sau 03 năm kể từ ngày công bố trên công báo.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_0 328_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/618/Add.1

Thiết bị công nghệ thông tin

Ngày 22/10/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với Thiết bị công nghệ thông tin. Cụ thể, sẽ bổ sung các yêu cầu về an toàn đối với thiết bị công nghệ thông tin được thiết kế để lắp đặt ngoài trời. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Hiện tại, Trung Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày thông qua. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý là ngày 16/12/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_5727_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1398

Xe ô tô

Ngày 22/10/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp đánh giá tiêu thụ nhiên liệu đối với ô tô khách. Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp đánh giá, chỉ số tiêu thụ nhiên liệu và mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình cho xe ô tô chở khách và sẽ được thực hiện từ năm 2021. Tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các loại xe M1, kể cả xe năng lượng mới có GVW không vượt quá 3500 Kilôgam. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Hiện tại, Trung Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/7/2020. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý là ngày 21/12/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_5669_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1399

Thực phẩm chức năng

Ngày 11/11/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi Quy định ghi nhãn đối với thực phẩm chức năng. Các sửa đổi như sau:

- Bắt buộc phải ghi nhãn thông tin dinh dưỡng và chức năng ở mặt trước của bao bì sản phẩm;

- Hạn chế một số vật liệu được sử dụng trong thực phẩm chức năng.

Mục đích của dự thảo nhằm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Hiện tại, Hàn Quốc chưa xác định thời gian thông qua và thời gian có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 10/01/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_6333_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/864

Mỹ phẩm

Ngày 11/11/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi 'Quy tắc thực thi của Đạo luật Mỹ phẩm'. Cụ thể, tổ chức, cá nhân cung cấp sản phẩm mỹ phẩm có dán nhãn hoặc/và quảng cáo với nội dung sản phẩm này sử dụng cho trẻ mới biết đi hoặc trẻ nhỏ thì bắt buộc phải lập và lưu giữ hồ sơ các giấy tờ chứng nhận an toàn sản phẩm cho từng mặt hàng. Mục đích của dự thảo nhằm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Hiện tại, Hàn Quốc chưa xác định thời gian thông qua và thời gian có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 10/01/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_6335_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/866

 

 (Để có nội dung đầy đủ các thông báo của các nước thành viên WTO, Quý bạn đọc có thể truy cập vào địa chỉ Portal của Văn phòng TBT Việt Nam: http://tbt.gov.vn)

Mọi góp ý đối với các dự thảo trên xin gửi về:

Văn phòng TBT Cần Thơ

Số 02 Lý Thường Kiệt, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

 Email: cantho@tbt.gov.vn

 Điện thoại: 0292 2 246 066

Theo tbt.gov.vn (Duc Thuy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ